A part alatt…avagy hogyan készül a kenyér

A gyerekek megismerkednek a kenyérgabona fajtáival, termesztésével, feldolgozásával, hasznosításával; a kenyérkészítés hagyományos módjával, népszokásokkal, hiedelmekkel, valamint témához kapcsolódó szólásokkal és közmondásokkal. A diákok megtudhatják, hogy melyek a talajmegmunkálás legfontosabb eszközei, és múzeumi tárgyak, valamint játékok segítségével szemügyre vehetik a gabonatermesztés munkafolyamatát. A 3x45 oerces foglalkozások során személyes kompetenciájuk (ismeretszerző képesség, önértékelés, kreativitás, fantázia, képzelet fejlesztése, beszédfejlesztés), kognitív kompetenciájuk (megfigyelés, összefüggések megértése, információk, adatok megszerzése, rendszerezése, értelmezése, problémamegoldás), szociális kompetenciájuk (együttműködés másokkal, egymásra figyelés fejlesztése) mellett kommunikációs képességeik is fejlődnek.

Az első foglalkozás: a diákok a megismerkednek azzal, hogyan zajlik napjainkban és régen a gabonatermesztés és a kenyérsütés, milyen gépek, eszközök segítségével jut el asztalunkra a mindennapi kenyér.

A második fogalalkozás: évszázadokkal ezelőtt az emberek mindennapjait átszőtte a gabonatermesztés és a kenyérsütés munkafolyamata, a jó termésért való aggódás és a különböző szokások, hiedelmek.
Milyen volt a kenyér készítése, milyen gépekkel dolgoznak ma a földeken?
Megszerzett tudásukat gyarapítják, alkalmazzák, elmélyítik a társasjáték során.

Harmadik foglalkozás: hagyományos paraszti gazdálkodás és háztartás, a sokszor erőn felüli munka ma már csak néprajzi tanulmányokban, irodalmi alkotásokban, dalokban, kiállításokon él tovább.
Megszerzett tudásukat elmélyítik a daltanulásakor.

A változatos tevékenységekkel (frontális osztálymunka– tárlatvezetés, kommunikáció, beszélgetés, mesenézés, daltanulás, csoportmunka: csoporton belül feladatmegosztás a bábok készítésekor, társasjáték, kenyérkészítés
egyéni munka: játék a makett gépekkel) megtervezett tananyagot a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 1. a természettudományos irányultságú osztályai számára Müller Mónika készítette.

 

a_part_alatt.pdf (233.89 KB)