A Szervezetről

Célok

A Kutató Tanárok Országos Szövetségének célja, hogy a nevelés-oktatás területén jövőbemutató változásokat kezdeményezzen. Ennek részeként elkötelezett abban, hogy a pedagógusok innovatív törekvéseit támogassa, és a pedagógusok saját kutatásait segítse. Törekszik a párbeszédre szakmai szervezetekkel és döntéshozókkal, és olyan szakmai programokat valósít meg, amelyek a pedagógus pálya szakmai presztízsét és a nevelő-oktató munka minőségét javítják.

Küldetésünknek tekintjük, hogy tanítványaink nyitottak, kíváncsiak maradjanak a világra. Úgy váljanak széles látókörű egyéniségekké, hogy a team-munkában is megtalálják és megállják helyüket, emellett érzelmileg kiegyensúlyozott, harmonikus emberek maradjanak, olyanok, akik sikereik mellett fontosnak tartják környezetük segítését is.

A KuTOSz szervezetépítő céljai között szerepel:

  • kutató tanár díjak, ösztöndíjak alapítása
  • kutatási támogatás biztosítása
  • a tagjaink számára ingyenes konferenciák szervezése, szakmai műhelyek és továbbképzések kidolgozása és rendezése
  • az oktatást segítő ötletek és innovációk felkarolása/terjesztése
  • publikációk megjelentetése külföldi és hazai szaklapokban, folyóiratokban
  • a szakmai munka mélyítésére, a szakmai kapcsolatok bővítésére, tapasztalatok szerzésére alkalmas projektek koordinálása
  • saját tudományos közlemény kiadása, ezzel a tagok számára publikációs lehetőség biztosítása.

Történet

A KuTOSz rendhagyó kezdeményezésként indult. Azzal a céllal hozta létre 2005-ben közel száz középiskolai és általános iskolai tanár, hogy képviselje a tehetséges, kreatív és a kutatás területén is tevékenykedő pedagógusok érdekeit, és segítse életpályájukat. A Szövetség mára olyan célokkal és önálló elképzelésekkel rendelkező közhasznú szervezetté fejlődött, amely a természettudományok, a társadalomtudományok és a műszaki tudományok területén kutató-tehetséggondozó tanárokat fog össze.

Alapító tagjai között sokan több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a tudománynépszerűsítés, a tudományos diákkör vezetés és a mentorálás területén. Ők 1996 óta foglalkoztak/foglalkoznak a kutató diák mozgalom kiemelkedően tehetséges középiskolás diákjaival. Egy 2007-es felmérése szerint minden egyes, a tudomány és a kutatás iránt elkötelezett pedagógusra átlagosan 7 kutató diák jut – ez jelenleg több mint 2000 tanulót jelent évente!

Tevékenység

Minden évben megrendezésre kerül az Egymástól tanulunk konferencia, ahol a tagok lehetőséget kapnak arra, hogy beszámoljanak kutatásaikról, eredményeikről. A konferenciákon bebizonyosodott: nagyon eredményes kutatómunka zajlik a középiskolai diákkörökben. Számos remek kolléga képviseli a „kutató tanár” attitűdöt, azaz nem csupán oktató-nevelő munkát végez, hanem maga is hozzájárul a tudomány előrelépéséhez, s így a tanítványainak közvetlen segítséget tud nyújtani.

A Másoktól tanulunk konferencia keretén belül (ugyancsak évenként) egy-egy terület szakmai kiválóságai, vezető szakemberei tartanak előadásokat.

A KuTOSz rendszeresen részt vesz különféle nemzetközi együttműködésekben. Ezek közül kiemelkednek a természettudományos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája területén folytatott projektek.  

Az évek során saját projektjeink is lettek. Ilyen a TUDÁS, amely szintén a természettudományos tehetséggondozásra fókuszál. A projekt részben az EFOP program támogatásával folytatódik.

Büszkék vagyunk a JOKER azaz a Játékosított Oktatási Keretrendszer munkacsoportunkra, amelyről bővebben itt olvashat.

Szakmai programjainkról bővebben itt talál leírást.

Tagok

A KuTOSz nem csupán egy-egy korcsoport tanítóit vagy egy-egy terület (tantárgy) szakembereit tömöríti. Tagjai majd minden tantárgyban és iskolatípusban megtalálhatók, a falusi általános iskolától az elit gimnáziumig, az alsó tagozattól az egyetemig. A tagok 30%-a falvakban vagy kisvárosokban él, de sokan kapcsolódnak hozzánk Erdélyből, a Vajdaságból és a Felvidékről.

A tagok egy része a tanítás mellett klasszikus kutatómunkát végez (PhD fokozattal rendelkezik, vagy tagja egyetemi, illetve intézeti kutatócsoportnak). Mások pedagógiai kutatásokkal, szakmódszertani fejlesztésekkel és taneszköz-innovációval foglalkoznak. A harmadik, jelenleg legnépesebb csoport a tudományos diákköröket fogja össze, segíti a kutató diákok munkáját.

A KuTOSz tagjai tehát kutató pedagógusok, de nem mindannyian kutatótanárok. A tagok egyharmada rendelkezik tudományos fokozattal, és több mint fele rendszeresen publikálja eredményeit.

A kutató tanárok – munkájuk elismeréseképpen – több mint félezer, különféle országos, illetve állami kitüntetés (például: Rátz Tanár Úr Életműdíj, Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje, Mentor Díj, Innovációs Díj, Ericsson-díj) birtokosai. Az utóbbi tíz évben a pedagógusoknak adható összes rangos elismerés díjazottjai között volt kutató tanár!

Tagjaink továbbképzésére az egyesület műhelymunkákat, szakmai továbbképzéseket, kutatóintézeti nyílt napokat szervez. A különféle szakmai együttműködések és projektek szintén kiváló tanulási alkalmat jelentenek számunkra.

Biztosak vagyunk abban, hogy a szövetségünkön kívül számos elkötelezett és kreatív tanár dolgozik. Nyitottak vagyunk a velük való kapcsolatra.

Tekintse meg tagjaink bemutatkozását itt!

Kapcsolatok

A KuTOSz tagja a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak, valamint a Magyar Innovációs Szövetségnek. Együttműködünk a vajdasági, a szlovákiai pedagógus szakmai szervezetekkel, a hazai pedagógus szövetségekkel (pl. Gyakorló Iskolák Iskola Szövetsége). Partnerségi kapcsolatot ápolunk a Magyar Tudományos Akadémiával is. Emellett mintegy 30 nemzetközi szakmai szervezettel és mintegy 700 szakemberrel ápolunk kapcsolatokat.

A Kutató Tanárok Országos Szövetsége védnökségét Dr. Sólyom László volt köztársasági elnök és Dr. Lovász László, az MTA elnöke vállalták el.

Elnökség

A KuTOSz elnökségi tagjai:

Réti Mónika elnök

Józsa Tamás alelnök

Tóth Szilvia alelnök