Ark of Inquiry

 

 

ARK OF INQUIRY:

KREATÍV TUDÁS - KÍSÉRLETES VILÁG - ÖRÖMTELI TANULÁS

A projekt bemutatása

Az Ark of Inquiry, egy olyan kutatási-fejlesztési projekt, amelyet az Európai Unió 7. keretprogramja finanszíroz, és amely 12 európai ország 13 konzorciumi partnerének munkáját fogja össze.

A projekt átfogó célja, hogy egy olyan „újszerű tudományos osztálytermet” hozzon létre, amely több kihívást, autentikus és magasabb rendű tanulási tapasztalatokat nyújt a diákoknak. Ezáltal a diákoknak még több lehetőségük van, hogy olyan természettudományos gyakorlatokban és tevékenységekben vegyenek részt, amelyekben a tudományos eszmecsere mellett természettudományos ábrázolási módokkal és eszközökkel is dolgoznak.

Az Ark of Inqiury egyúttal egy olyan platformot is jelent, amelyen Európa-szerte elérhetőek egy előzetes válogatást követően a projektben összegyűjtött felfedeztető tanuláson (IBL) alapuló tevékenységek. Ez a platform azon túl, hogy összegyűjti ezeket az IBL alapú tevékenységet, alkalmas arra is (amely egyben célja), hogy a tanulási folyamat két szereplőjét, vagyis a felhasználókat (elsősorban a tanulókat) valamint a fejlesztőket (azaz a tanárokat, egyetemi hallgatókat és a kutatókat) és tanulási lehetőségeket biztosítókat (elsősorban múzeumok és egyetemi kutatóhelyek szakembereit) összehozza.

Ahhoz, hogy a projektbe bekapcsolódó pedagógusok képesek legyen támogatni és motiválni a tanulókat az IBL alkalmazására épülő tevékenységekben, az Ark of Inqiury projekt egy tanár(tovább)képzési rendszert is kidolgozott.

Tekintse meg kisfilmünket: https://youtu.be/rT1vd6OrLo0

 

vissza az oldal tetejére

Víziónk

Európának aggasztó helyzettel kell szembenéznie: a fiatalok egyre kevésbé mutatnak érdeklődést a természettudományos tantárgyak iránt, és ebből kifolyólag egyre kevesebb olyan fiatal van, aki természettudományos pályán képzeli el a jövőjét. Hacsak nem javul a helyzet, Európa hosszú távú innovációs kapacitása és a magas színvonalú kutatás veszélybe kerülhet.

Különböző jelentések és tanulmányok szerint az iskolai természettudományos oktatásnak meg kell újulnia: a felfedeztető tanulás (IBL) és más problémaalapú módszerek alkalmazása mellett a tanulók érdeklődését is fel kell kelteni. A felfedeztető tanulás (IBL) lehetővé teszi, hogy különböző tantárgyak ismeretanyagait önálló tanulói tevékenység és megismerés révén sajátítsák el a tanulók.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felfedeztető tanuláson alapuló természettudomány tanítás (IBL) nemcsak arra alkalmas, hogy felkeltse vagy növelje a tanulók érdeklődését a természettudományok iránt, hanem arra is, hogy motiválja a tanárokat. A tanulók elmondásai alapján a felfedeztető tanuláson alapuló foglalkozások vidám hangulatban telnek, ezeken az alkalmakon szívesen vesznek részt, hiszen izgalmas és érdekes dolgokkal foglalkoznak, anélkül, hogy bármirre is köteleznék őket. Számos hasznos, a felfedeztető tanuláson (IBL) alapuló módszer érhető el, de ezek a módszerek még nem terjedtek el széles körben, illetve kevésbé ismertek a pedagógusok körében.

Európának felelősen gondolkodó és innovatív tudósokra, kutatókra van szüksége. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ösztönözni kell arra a tanulókat arra, hogy a természettudományos vizsgálódás képességét már az iskolás évek elején elsajátítsák. Az Ark of Inqiury projket célcsoportjai a 7-18 év közötti fiatalok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a fiataloknak már minél korábban módjuk nyílik különböző felfedeztető tanuláson (IBL) alapuló tevékenységekben részt venni, gondolatébresztő cikkeket olvasni és tudományos témákkal kapcsolatos vitákban aktívan részt venni, akkor valószínűbb, hogy a jövőben természettudományos pályát választanak.

Azt tervezzük, hogy a felfedeztető tanuláson (IBL) alapuló tevékenységeket minél szélesebb körben terjesztjük, és ezáltal lehetővé tesszük azt, hogy Európa-szerte a természettudományos oktatásban minél könnyebben és szélesebb körben el lehessen érni ezeket a módszereket.

Az Ark of Inqiry projekt célja, hogy elkötelezzée a fiatalokat a természettudományok és a felelős kutatás témája iránt, fejlessze vizsgálódási képességüket és módot adjon arra, hogy a természettudományos megismerési folyamatokban első kézből szerezzenek jártasságot különböző tevékenységek révén, mint például:

 •  természettudományos cikkek olvasása;
 • problémák, vizsgálati kérdések vagy hipotézisek megfogalmazása;
 • vizsgálatok vagy kísérletek tervezése és kivitelezése;
 • az összegyűjtött adatok elemzése;
 • következtetések vagy általánosítások megfogalmazása.

vissza az oldal tetejére

A projekt céljai

Az Ark of Inqiury projekt két egymással szoros kapcsolatban lévő gondolat köré szerveződik: a felelős kutatás és innováció (RRI) illetve a felfedeztető természettudományos tanítás (IBL vagy IBSE). Az Ark of Inqiury céljai, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a felelős kutatás és innováció (RRI) jelentőségére, valamint létrehozzon egy természettudományosan művelt, felelősen gondolkodó társadalmat: és mindehhez a felfedeztető tudományos tanítást (IBL) hívja segítségül.
Ahhoz, hogy ezt elérjük, világosan meg kell fogalmaznunk céljainkat:

1. Pedagógiai keretrendszer megalkotása a tanulók felelős kutatás és innováció (RRI) iránti elkötelezőődését segítő, felfedeztető tanuláson (IBL) alapuló tevékenységek azonosításához.
Célunk, hogy olyan pedagógiai keretrendszert hozzunk létre, amely felhívja a tanulók figyelmét a felelős kutatás és innováció (RRI) jelentőségére, és a ’valódi’ tudomány művelésének megértésére vezeti őket.

2. A felelős kutatáshoz és innovációhoz kapcsolódó, felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységek és tanulási környezetek összegyűjtése.
Célunk, hogy különböző nemzeti és nemzetközi projketekből olyan működő és kipróbált, a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeket és tanulási környezeteket gyűjtsünk össze és tegyük széles körben elérhetővé az Ark of Inqiury platformon, amelyek a felelős kutatás és innováció (RRI) szemléletét tükrözik.   

3. Széleskörű támogató közösség létrehozása
Célunk, hogy Európa-szerte mintegy 1100 továbbképzésen résztvevő pedagógusból, legalább 100 természettudományos és tanárképzésben résztvevő egyetemi hallgatóból és közel 50 egyetemi vagy kutatóközpontban dolgozó kutatóból álló széleskörű támogató közösséget hozzunk létre, amely támogatni fogja a tanulók felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeit és jutalmazza a teljesítményüket.

4. Tanárképzések
Célunk, hogy legalább 1 100 tanárt képezzünk ki, akik olyan módon támogatják a tanulók felfedeztető tanuláson (IBL) alapuló tevékenységeit, hogy a tanulók érdeklődését és motivációját a természettudomány és a felelős kutatás és innováció (RRI) felé irányítják. 

5. Az Ark of Inquiry értékelési rendszerének kidolgozása
A projekt sikerének és a hatékonyságának értékeléséhez eszközöket fejlesztünk és adatokat gyűjtünk. Ezáltal biztosítjuk, hogy a pedagógiai keretrendszer, az összegyűjtött felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységek és a támogató közösség együttese a fiatalok figyelmét a felelős kutatás és innovációra (RRI) irányítsa.

6. A felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységek Európa-szerte elérhetővé tétele az Ark of Inquiry platformon
Célunk, hogy az Ark of Inquiry projekt megvalósítása során a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeket Európa-szerte széleskörben elérhetővé tegyük. Ily módon, egy platformon hozzuk össze egymással a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeket, a felhasználókat és a fejlesztőket (tanárokat, egyetemi hallgatókat, kutatókat, természettudományos központok munkatársait, egyetemeket és múzeumokat).

7. A szemléletmód elterjesztése iskolákban, egyetemeken, tudományos központokban és a társadalomban
Legalább 23 000 diákot és 1 100 tanárt szeretnénk bevonni a projektbe. Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az Ark of Inqiury pályázat fenntarthatóságát a projekt vége után is, különböző disszeminációs tevékenységeket tervezünk.

vissza az oldal tetejére

Munkaprogramunk

Ahhoz, hogy az Ark of Inqiury céljait valóra váltsuk, a konzorcium egy 48 hónapra tervezett munkatervet fogalmazott meg. A munkát 8 munkacsoportba (WP) szervezzük, ami lehetővé teszi, hogy a tevékenységeket két csoportra osszuk. Ezek: a pedagógiai keretrendszer és annak megvalósítása.

1. munkacsoport: Pedagógiai keretrendszer
Ebben a munkacsoportban a pedagógiai keretrendszert alakítjuk ki, amely kihívásokat állít a tanulók elé, és amelyet a tanárok és a tanárképzők, a természettudomány szakos és a tanárképzésben résztvevő hallgatók, a kutatók és a tudományos központok segítségével valósítunk meg. A tanulók felelős kutatás és innováció területén mutatott előmenetelét értékelnük kell ahhoz, hogy a fejlődést követni tudjuk. Ezért olyan értékelési eszközöket is fejlesztünk, amelyek a kulturális vagy nemzeti sajátságoktól függetlenül értékelik a felfedező készségek fejlődését.
Az 1. munkacsoportot a hollandiai HAN Alkalmazott Tudományok Egyeteme koordinálja.

2. munkacsoport: A felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységek és tanulási környezetek összegyűjtése
Ebben a munkacsoportban működő és sikeres, a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeket és környezeteket gyűjtünk össze különböző nemzeti és nemzetközi projketekből.  Pedagógiai forgatókönyveket dolgozunk ki, amelyek segítségével a tanárok a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeket megvalósíthatják, illetve új kontextusban újra alkalmazhatják (például más korosztály és ismereti szinten). Szándékunkban áll, hogy a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeket és a pedagógiai forgatókönyveket számos európai nyelvre lefordítsuk és az Ark of Inqiury platformon keresztül valamennyi európai iskola számára elérhetővé tegyük.
A 2. munkacsoportot a finnországi Turkui Egyetem koordinálja.

3. munkacsoport: A kommunkáció támogatása
Ennek a munkacsoportnak az a feladata, hogy a kutatóközpontok, a tudományos központok és a múzeumok közösségét hozza létre, bevonva őket az Ark of Inqiury felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeinek fejlesztésébe és támogatásába. Célunk emellett egy tanári közösség kiépítése is, mivel ők motiválják és támogatják a tanulók felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeit.
A 3. munkacsoportot a görögországi Ellinogermaniki Agogi koordinálja.

4. munkacsoport: Képzések
Ez a munkacsoport abban nyújt útmutatást a tanárképzőknek, a kutatóknak, a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, hogy miként tudják támogatni a tanulók elkötelezedését a felfedeztető tanuláson alapuló kihívások iránt. Ahhoz, hogy ez működjön, online elérhető segédleteket fejlesztünk valamennyi olyan csoport számára, amely az Ark of Inquiry tevékenységekkel dolgozik, emellett pedig biztosítjuk a személyes képzési lehetőségeket a tanároknak.
A 4. munkacsoportot a Ciprusi Egyetem koordinálja.

5. munkacsoport: Értékelés
Ez a munkacsoport gondoskodik arról, hogy az 1. munkacsoport által kialakított pedagógiai keretrendszer és a 2. munkacsoport által összegyűjtött felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységek és tanulási környezetek, valamint a tanárok, a kutatók és tudományos ismeretterjesztő központok közössége együttese ráirányítsa a fiatalok figyelmét a felelős kutatás és innováció (RRI) jelentőségére. A cél érdekében mérési eszközöket fejlesztünk és adatokat gyűjtünk a projekt sikerességének és hatákonyságának értékeléshez.
Az 5. munkacsoportot a Tartui Egyetem koordinálja.

6. munkacsoport: Megvalósítás
Ebben a munkacsoportban történik meg az Ark of Inqiury gyakorlatba ültetése. Ezt két lépésben tervezzük: a pilot szakaszt a széles körű kipróbálás követi.
A 6. munkacsoportot a görögországi Ellinogermaniki Agogi koordinálja.

7. munkacsoport: Disszemináció
Ezen munkacsoport feladata az, hogy az Ark of Inqiury projkt eredményeit megismertesse az iskolákkal, az egyetemekkel, a természettudományos ismeretterjesztő központokkal és a tananyagfejlesztőkkel. A disszeminációs tevékenység célja az is, hogy biztosítsa az Ark of Inqiury fenntartását a pályázat vége után is és a partner országokat bevonja a projektbe.
A 7. munkacsoportot az UNESCO velencei irodája koordinálja.

8. munkacsoport: Menedzsment
Ez a munkacsoport fogja össze az ügyintézést és koordinálja az Ark of Inqiury projekt egészét.
Az 8. munkacsoportot a Tartui Egyetem koordinálja.

vissza az oldal tetejére

TANÁROKNAK

"Sokkal inkább azt tanítom, hogy hogyan működik a tudomány, mintsem azt, hogy mit ismer. Határozottan állíthatom, hogy a természettudományos műveltség a legfontosabb valamennyi közül, amely a 21. századot meghatározza. A dolgok ismerete helyett inkább a kíváncsiságot díjazom. Végül is kiváncsi emeberek változaztják meg a világot."

(Neil de Grasse Tyson)

Európának olyan fiatal és lelkes, a természettudományok iránt érdelkődő emberekre van szüksége, akik a tudományban és a kutatásban képzelik el a jövőjüket. Úgy tűnik, hogy a felfedeztető tanítás (IBL) képes a tanulók érdeklődését felkelteni és növelni a természettudományok iránt. A felfedeztető tanulás (IBL) lehetővé teszi, hogy a tanulók különböző tantárgyak ismeretanyagait önálló tevékenységen és tapasztaláson keresztül sajátítsák el. A tanulók elmondásai alapján a felfedeztető tanuláson alapuló foglalkozásokon jópofa feladatokat kapnak, és szinte észrevétlenül tanulnak meg izgalmas dolgokat.

Az Ark of Inqiury projekt átfogó célja, hogy olyan „újszerű természettudományos osztálytermet” hozzon létre, ahol a tanulók:

 • számos olyan felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységet folytatnak, amely hasonlít a tudósok munkájához;
 • olyan tevékenységeket végeznek, amely a felelősségvállalást és a kreatív problémamegoldást egyesíti;
 • természettudományos problémákba ágyazva sajátítják el a természettudományos megismerésmódot és általános ismeretanyagot;
 • megtapasztalják, hogy milyen az a tanulási közeg, amelyben aktív résztvevőként, egymást is segítve tesznek szert tudományos ismeretekre, és amely ösztönzi őket arra, hogy a mélyebb összefüggéseket is vegyék figyelembe;
 • megismerik, hogy hogyan működik a természettudomány, és hogy milyen a kutatók és tudósok munkája.

Tanárként Ön a projekt főszereplője, aki kulcszerepet játszik abban, hogy ez az „újszerű osztályterem” megvalósuljon. Célunk, hogy elkötelezzük Önt egy olyan új generáció nevelésére, amely járatos a felelős kutatás és innováció (RRI) gyakolataiban és amely elkötelezi magát a jövőbeni tudományos karrier felé, amely a lehető legfontosabb terület társadalmunk számára.

Az Ark of Inqiury projekt:

 • olyan pedagógiai keretrendszert hoz létre, amely kihívásokat támaszt a tanulók elé, és amelynek megvalósításában a tanárok és a támogató közösség többi résztvevője is bevonódik;
 • értékelési rendszert dolgoz ki azért, hogy biztosítsa a fejlődést, és hogy értelmes visszajelzéseket adjon a tanulóknak egyéni haladásukról is;
 • egy olyan jutalmazási rendszert hoz létre, amely motiválja a tanulókat, hogy fejlesszék kérdéskultúrájukat és amely elismeri teljesítményüket.

A projekt erősen támaszkodik a tanárok munkájára, amelynek eredményeképp:

 • következetes, jelenléti képzést biztosít azért, hogy a pedagógus tudja, hogyan kell a tanulókat az Ark of Inqiury projektben végezhető tevékenységek iránt elkötelezni;
 • olyan interneten elérhető segédleteket tesz közzé, amelyekkel a tanulók felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeit támogatni lehet;

A projekt anyagaiban a következő kérdésekre kap választ:

 • Milyen szakaszai vannak a felfedeztető tanulásnak?
 • Milyen készségek és gyakorlatok köthetők a felfedeztető tanuláshoz?
 • Hogyan támogassuk az Ark of Inquiry projektbe bekapcsolódó tanulókat?
 • Hogyan lehet fejlesztő visszajelzést adni a tanulók felfedező tevékenységeiről?
 • Az online segédletek példákat is adnak a felfedeztető tanulás alkalmazására.

A projekt megvalósítási ideje alatt a pedagógusok végig számíthatnak a bevont egyetemek és természettudományos központok hálózatának támogatására. Ezek az intézmények segíthetnek a pedagógusoknak felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységek bevezetésében, valamint a tanulók egyénre szabott támogatásában és motiválásában. Mindez biztosítja az Ark of Inquiry pályázat fenntarthatóságát az elkövetkező években.
Az Ark of Inqiury projekt sikere és fenntarthatósága nagymértékben azon a közösségen múlik, amely a tanulókat támogatja a felfedeztető tanulásban. Ez egyben azt is jelenti, hogy tanárként Ön a siker kulcsa!
Hamarosan az iskoláknak és a tanároknak szóló felhívásokat teszünk majd közzé : kérjük, kísérje figyelemel, mikor kezdődik az Ark of Inquiry kaland! Addig is fedezd fel az Ark of Inqiury projektet a honlapunkon!

Kisfilmünk: https://youtu.be/pjQ_nylC6R4

vissza az oldal tetejére

TANÁRKÉPZŐKNEK

Európának olyan fiatalokra van szüksége, akik érdeklődnek a természettudományok iránt és a jövőjüket a kutatás-innováció területén képzelik el. Ahhoz, hogy még érdekesebbé tegyük a fiatalok számára a természettudományokat, új tanítási módszerekre van szükségünk. Úgy tűnik, hogy a felfedeztető tanulás növelheti a tanulók érdeklődését a természettudományok iránt és a tanárokat is motiválja. Számos hasznos felfedeztető tanuláshoz kapcsolódó módszer és gyakorlat érhető el, de sajnos ezek a módszerek nem széles körben ismertek. Az okok hátterében az állhat, hogy a tanárok fenntartással tekintenek új tanítási módszerek alkalmazására, hacsak nem részesülnek alapos gyakorlati képzésben, mielőtt ezeket a módszerel a mindennapi tanítási gyakorlatban alkalmaznák.

Az Ark of Inqiury projekt céljai között egy „újszerű természettudományos osztályterem” létrehozása szerepel, ahol a tanulók felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységek elvégzésén keresztül sajátítják el a tudományos érvelést valamint a felelős kutatást és innovációt. Célunk, hogy a tanulókat nagyobb kihívást jelentő, autentikus és minőségi tanulási tevékenységek elé állítsuk, és több lehetőséget kínálva arra, hogy tudományos vizsgálatokban és feladatokban vegyenek részt, tudományos vitát folytassanak, valamint természettudományos ábrázolásmódokkal és eszközökkel dolgozzanak.

Az is az Ark of Inqiury projekt célja, hogy létrehozza azon tanárok közösségét, akik szívesen alkalmaznák a felfedeztető tanulást pedagógiai munkájuk során. Rendszeres személyes konzultációt biztosítunk azért, hogy a pedagógusok megismerkedjenek azokkal a technikákkal, amelyek segítségével a tanulók érdeklődését az Ark of Inqiury projektben végezhető tevékenységek iránt fel tudják kelteni. A képzések és a támogató anyagok biztosításán felül a tanároknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy olyan szakmai hálózatnak legyenek a tagjai, amely hozzájárul ahhoz, hogy módszertani eszköztáruk gazdagodjék, kicserélhessék társaikkal ötleteiket és tapasztalataikat, ezáltal pedig továbbfejlesszék tanításuk minőségét, és motiválciójukat is növeljék.

A projekt általános vezérfonalat dolgoz ki a tanárképzőknek és az oktatáskutatók számára arról, hogy hogyan támogassák a tanárokat a felfedeztető tanítás alkalmazásában, és miként tudják az anyagokat a tréning alatt és után a gyakorlatban megvalósítani.

Az interneten elérhető segédletekben a következő kérdésekre kapnak választ:

 • Hogyan segítse a tanárokat mind a tanárképzés, mind a tanítási gyakorlat ideje alatt abban, hogy megértsék és használják az Ark of Inqiury projekt anyagait?
 • Hogyan, mikor és miért kell biztatni a tanárokat arra, hogy reflektáljanak a felfedeztető tanítással kapcsolatos értelmezéseikre?
 • Hogyan adható fejlesztő visszajelzés a tanárok felfedeztető tanuláson alapuló gyakorlatairól?

Az anyagokban tanár-továbbképzések bevált gyakoralati példáit is meg lehet találni.

vissza az oldal tetejére

PRODUKTUMOK

Itt lehet elolvasni és letölteni az Ark of Inquiry projekt produktumait.

vissza az oldal tetejére

KUTATÓKNAK

„Az értelmiség feladata nemcsak az aprólékos kutatás, hanem tudásuk eredményes bemutatása is. A tudósok néha nem tartják eléggé magasztosnak az ismeretterjesztést, annak ellenére, hogy olyan mesterei voltak, mint Einstein vagy Heisenberg, vagy a néhai Stephen Jay Gould. Ha azonban a tudományt nem mágiaként akarjuk bemutatni, ezt nem várhatjuk a tömegkommunikációtól. A tudományos közösségnek magának kell felépítenie ezt a közösségi tudatosságot, lépésről lépésre, a fiatalokkal kezdve.”

(Umberto Eco, Turning Back the Clock)

Európának felelősen gondolkodó és innovatív tudósok és kutatók új generációjára van szüksége. A Felelős Kutatás és Innováció (RRI) egy olyan transparens, interaktív folyamatként értelmezhető, amelyben a társadalmi szereplők és innovátorok egymásért kölcsönösen felelősséget vállalva működnek együtt az innovációs folyamatok és a piacképes termékek etikai elfogadhatóságáért, a fenntarthatóságért és a társadalmi szükségszerűségért.

Habár a természettudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika (angol mozaikszóval STEM) társadalmi jelentősége egyértelmű, a fiatalok körében mégis veszélyes mértékben csökken az érdeklődés ezen tantárgyak iránt. Az okok egyike az az elavult módszertan, ahogyan természettudományokat az iskolákban tanítják. Napjainkban a legtöbb oktatási rendszerben alapvető ellentmondás van a lehetőségek és a megvalósítás között – ahelyett, hogy a tanulók természettudományos gondolkodási képességeinek fejlesztésére fókuszálnának, a hangsúly a tanításban a tényekre való visszaemlékezésre helyeződik és a tanítás a tudományról szóló előadássá válik. Ezt a szörnyű helyzetet korrigálni kell, ha a természettudományos oktatás szeretne az oktatási rendszerben megfelelő, alapvető szerepet kapni.  Éppen ezért a természettudományos oktatást át kell gondolni, hogy jobban illeszkedjen a modern világhoz és találkozzon a tanulók igényeivel.

Az Ark of Inqiury projekttel célunk egy „újszerű tudományos osztályterem” létrehozása, amely több kihívást, autentikus és minőségi tanulási tapasztalatokat nyújt és ezáltal a diákoknak még több lehetőséget biztosít, hogy természettudományos vizsgálatokban és tevékenységekben vegyenek részt, alkalmazva a tudományos vitát, miközben természettudományos ábrázolásmódokkal és eszközökkel dolgoznak. A felfedeztető tanulás megvalósításával gazdagíthatók és alakíthatók a tanulók gondolatai és elképzelései, és a felmerülő ötletek forrásaivá vagy éppen gátjává is válhat. 

Ez az „újszerű osztályterem” lehet a válasz Európának azon igényére, hogy több,  természettudományos alapműveltséggel rendelkező, és karrierjét a STEM területeken elképzelő fiatalra van szükség. A tudomány és technológia teljesítőképessége a gazdaság és a társadalom fejlődésének kulcseleme. A természettudományos oktatás támogatása valamennyi oktatási szinten alapvető jelentőségű egy ország tudományos és a technológiai teljesítőképességének fejlődésében.

Az Ark of Inqiury projekt céljaival ösztönözni kívánjuk a fiatalokat, hogy:

 • számos amelyek a természettudományos kutatók munkájához hasonló, felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységet végezzenek;
 • olyan tevékenységekben vegyenek részt, amelyek egyesítik a felelősségvállalást és a kreatív problémamegoldást;
 • tudományos környezetben sajátítsank el természettudományos készségeket és tegyenek szert természettudományos alapműveltségre;
 • fedezzék fel, hogy milyen a légköre annak a tudományos munkának, amikor egymást segítve, aktívan vesznek részt a tanulási folyamatban, és amellyel motiválni lehet őket, hogy a szélesebb hatásokat is vegyék figyelembe;
 • megtapasztalják, hogy hogyan működik a természettudomány, és hogyan dolgozik egy kutató.

Az Ark of Inqiury projektben a tanulók és a támogatók (tanárok, kutatók, egyetemi hallgatók, természettudományos központok szakembereinek) közösségét azért építjük ki, hogy a kulcsszereplőket kölcsönös tanulási folyamatban és közös gondolkodással értelmezzék a felelős kutatást. Olyan tevékenységeket fogunk Európaszerte elterjeszteni, amelyek a felfedeztető tanulás mellett a felelős kutatás és innováción alapulnak, és amelyek sikeresnek bizonyultak korábbi oktatási kezdeményezésekben és projektekben.

Ön, mint kutató olyan támogató hálózat létrehozásában működhet közre, amely segíti, hogy a pedagógusok megértsék és alkalmazzák az Ark of Inqiury felelős kutatás és innováció módszereit, és így hatákonyan tudnak dolgozni a tanulókkal. A projektben interneten elérhető segédleteket fejlesztettünk, amelyek a tanárokat támogatják és motiválják a munkájuk során.

Az anyagokban a következő kérdésekre kap válaszokat:

 • Mi az a felfedeztetés?
 • Milyen szakaszai vannak a felfedeztetésnek?
 • Milyen készségek és gyakorlatok kapcsolhatók a felfedeztető tanuláshoz?

Az anyagokban példákat talál a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységekre is.
A projekt költségvetése körülbelül 2.8 millió euró, melynek jelentős részét (közel 2.5 millió eurót) az Európai Unió finanszírozza.
A projekt 2014 márciusában indult és 4 évig tart, mely idő alatt legalább 23 000 tanulót és 1 100 tanárt kívánunk elérni.

vissza az oldal tetejére

DIÁKOKNAK

"Diák: Dr. Einstein, nem ugyanezek a kérdések voltak a tavalyi fizika záróvizsgán is?
Dr. Einstein: Valóban, de idén mások a válaszok."

(Albert Einstein)

Készen állsz egy életen át tartó kalandra? Akarod tudni, hogyan működik a tudomány?
Azzal, hogy részt veszel az Ark of Inqiury projektben, belépsz a tudomány lenyűgöző világába és felfedezed a valódi kutatók munkáját. Csatlakozz más európai fiatalok ezreihez egy izgalmas felfedező kihívásban, amely után a Felfedező díjra is jelentkezhetsz. Valamennyi, a projektben elvégzett tevékenységed során tanárok segítenek, és a háttérben tudományos központok és egyetemek hálózata támogat.

Ragadd meg a lehetőséget és tedd próbára magad vajon tartogatnak-e az Ark kincsei számodra is valami felfedeznivalót!

Az Ark of Inquiry projekt 2014 márciusában indult, és 2015 szeptemberétől tudsz csatlakozni a kalandhoz. Nézz vissza rendszeresen  az Ark of Inqiury honlapra!

vissza az oldal tetejére

SZÜLŐKNEK

„Nem az a lényeges, hogy mit teszel a gyerekedért, hanem az, hogy hogyan tanítod meg őket arra, ami majd sikeressé teszi őket.”

(Ann Landers)

Gyorsan változó világban élünk: a változások egyre nagyobb mértékben jelennek meg mindennapjainkban. Egyre nagyobb kihívást jelent számunkra, hogy valóban azokat az ismereteket sajátítsuk el, amelyekre példaként és követendőként kell tekintenünk komplex, modern világunkban.

Mi több, egyre inkább nyilvánvaló, hogy a tények kizárólagos ismerete már nem elég. Társadalmunk egyre inkább az ismeretektől és a technológiától függ. A jövő polgárainak megfelelő természettudományos ismeretekkel kell rendelkezniük, kritikusan és tudományos érvekre alapozva kell gondokodniuk, mert ily módon lesznek képesek arra, hogy a saját és általában a társadalom életére vonatkozóan megalapozott döntéseket hozzanak. Egyre fontosabb a természettudományos műveltség, hogy megértsük például azokat az egészségügyi vagy környezeti problémákat és kihívásokat, amelyekkel a modern társadalomnak szembe kell néznie.

Európának olyan fiatalokra van szüksége, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, és akik a kutatásban valamint az innovációban képzelik el jövőjüket. Ahhoz, hogy a természettudományok iránt még nagyobb érdeklődést mutassanak a fiatalok, új tanulási (és tanítási) módszerekre van szükségünk. Úgy tűnik, hogy a felfedeztető tanuláson alapuló módszer alkalmas arra, hogy nemcsak motiválja, hanem segítse is tanulókat, hogy szinte észrevétlenül értsenek meg és sajátítsanak el bonyolult és összetett témákat.

Egy olyan társadalomban, mely egyre inkább tudásalapú, nagyon fontos, hogy a hangsúlyt a készen kapható megoldások helyett arra fektessük, hogy a tanulók önálló gondolkodási képessége fejlődjön. Fontos, hogy a tények memorizálása felől elmozduljunk a minket körülvevő világ mind mélyebb tudományosabb megértése fel.
Az Ark of Inquiry projekt céljai, hogy egy olyan „újszerű természettudományos osztálytermet” hozzon létre, ahol a tanulók felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeken keresztül sajátják el a természettudományos gondolkodást valamint a felelős kutatást és innovációt. Ezáltal a diákoknak még több lehetőségük nyílik arra, hogy olyan természettudományos tevékenységekben vegyenek részt, amelyekben a gondolatok megosztása mellett természettudományos ábrázolásmódokkal és eszközökkel is dolgoznak.

Annak ellenére, hogy a projekt arra fókuszál, hogy a tanulók önállóan dolgozzanak, szülőként Önök is fontos szerepet kapnak abban a támogató közösségben, amely segíti és vezeti a tanulókat a tanulási folyamat során.
Az Ark of Inqiury projektben olyan, az interneten elérhető anyagokat is fejlesztünk, amelyek segítségével Ön is motiválhatja és támogathatja gyermekét a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeikben.

Anyagainkban Ön a következő kérdésekre kap választ:

 • Milyen szerepek várnak a szülőkre az Ark of Inqiury projektben?
 • Hogyan hozzuk helyzetbe a gyerekeket azért, hogy az Ark of Inqiury felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységeit akár otthon is elvégezzék?

vissza az oldal tetejére

 

GYAKORI KÉRDÉSEK

1. Mi az az Ark of Inquiry projekt?
Az Ark of Inquiry (magyarul: Kreatív tudás-kísérletes világ-örömteli tanulás) kutatási és fejlesztési projektet az Európai Unió finanszírozza. A 13 konzorciumi partner 12 európai országot képvisel és arra válalkozik ebben a projektben, hogy egy olyan komplex rendszert hozzon létre, amely különböző felfedezetető tanuláson alapuló tevékenységek disszeminációját segíti Európa-szerte és felébreszti a fiatalok érdeklődését a felfedeztető tanulás módszerrel megvalósuló ismeretszerzés lehetősége iránt.

2. Mikor indul az Ark of Inqiury projekt?
A projekt 2014 márciusában indult.

3. Milyen összegből gazdálkodik az Ark of Inqiury projekt?
A projekt költségvetése megközelítőleg 2.8 millió euró, elsősorban (megközelítőleg 2.5 millió euró) az Európai Unió támogatásából valósul meg.

4. Meddig tart a projekt?
A projekt 4 évig tart, 2014 és 2018 között kerül megvalósításra.

5. Kik vesznek részt az Ark of Inquiry projektben?
Tanárok, tanulók, tudósok, egyetemi hallgatók és tudományos ismeretterjesztő központok szakemberei vesznek részt a projektben.  A tanároknak döntő szerepe van, ők vezetik és irányítják a tanulókat a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységek során, éppen ezért kulcsszereplők a porjektben. Speciális, személyre szabott tréningek során olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek segítik a felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységek bevezetését pedagógiai munkájukba,  és gondoskodnak arról, hogy ezen tevékenységek alkalmazásának folytonosságát éveken keresztül eredményesen fenntartsák. A tudósok, az egyetemi hallgatók és a tudományos ismeretterjesztő központok szakemberei abban játszanak fontos szerepet, hogy a pedagógusok és a tanulók számára egy támogató hálózatot hozzonak létre.

6. Hány tanuló és tanár vesz részt a projektben?
Legalább 23 000 tanuló és 1 100 tanárt vesz részt a projektben.

7. Mi az a felfedeztető tanulás?
A felfedeztető tanulás olyan módszer, amely képessé teszi a tanulókat arra, hogy különböző tantárgyak ismeretanyagát önálló kérdésfelvetésen alapuló vizsgálódások során egymással összeillesszék.  A felfedeztető tanulás folyamata során a problámamegoldás különböző tevékenységeken keresztül valósul meg, mint például természettudományos cikkek olvasásával, problémák, feltáró kérdések vagy hipotézisek megfogalmazásával, vizsgálatok vagy kísérletek tervezésével és kivitelezésével, az összegyűjtött adatok elemzésével, következtetések vagy általánosítások megfogalmazásával.

8. Mely országok vesznek részt a projektben?
A 13 konzorciumi partner 12 országot képvisel: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Németorszég, Görögország, Magyarország, Hollandia és Törökország.

9. Mi az a Felelős Kutatás és Innováció (RRI)?
A Felelős Kutatás és Innováció (RRI) a kutatásnak és az innovációnak egy olyan megközelítési módja, amely azt segíti, hogy társadalmi szereplők és a fejlesztők a kutatási és innovációs folyamatok során együtt dolgozzanak azért, hogy mind maga a folyamat, mind pedig a várható eredménye az európai társadalom számára értékeit, szükségleteit és elvárásait tartsa szem előtt.

A gyakorlatban ez a megközelítés:

 • biztosítja a gender esélyteremtést,
 • figyelembe veszi a kutatás etikai célkitűzéseit,
 • népszerűsíti a természettudományos oktatást,
 • elősegíti a társadalom minél szélesebb körű bevonását a tudományos kutatásokba és
 • növeli a tudományos eredményekhez való hozzáférés lehetőségét.

10. Mi az a Felfedező Útlevél? Mi az a Felfedező Díj?
A Felfedező Útlevél egy olyan dokumentum, amely leírja azokat a vizsgálódási képességeket és ismereteket, amelyekkel a tanulóknak rendelkezniük kell ahhoz, hogy a természettudományt a tásadalom szolgálatába állítsák. Amikor ezek az ifjú kutatók teljesítenek egy felfedeztető tanuláson alapuló tevékenységekből összeállított feladatcsomagot, akkor ez alapján pályázhatnak a Felfedező Díjra. A díjak, mely lehet felfedező csillag, oklevél, bronz, ezüst és arany medál, az életkortól függően több kategóriában kerülnek kiosztásra

vissza az oldal tetejére