Ki gépen száll föléje

Ki ne álmodott már arról, hogy repül? Ki az, aki nem ámulva néz fel a csillagos égre? Ki az, aki nem akarná a Holdat elérni? Ebben a tevékenységben a gyerekek képessé válnak a repülés jelenségeinek megismerésére és értelmezésére. Együttműködési képesség, személyes-, és közös felelősségtudat megszilárdítása történik, a megfigyelőképesség és figyelem fejlesztése mellett. Az egyénileg és csoportosan végzett tevékenység során a diákok fizikai ismeretei (pl. Bernoulli törvény, lendület megmaradás törvénye, Newton III. törvénye) bővülnek és mélyülnek, társas kompetenciáik a drámajáték, a repülőgép építése és versenyeztetése, az űrhajó makettjének készítése során fejlődnek. A tevékenységeket a felfedeztető tanulás elemire építve dr. Holeczné Morvai Ildikó készítette.

A tevékenység elvégzése sorána diákok saját tapasztalatokat szereznek a repüléssel kapcsolatban a saját maguk épített modellek segítségével.