Gecsei Edit

Név
Gecsei Edit
Munkahely
Csornai Általános és Művészeti Iskola

A Csornai Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozom mestertanárként.  

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság, GENIUS LOCI körében modultankönyveket írtam, Körös-körül Rába vize hullámzik, és Üzen a múlt címmel. Részt vettem a Bécsi Európai Iskola Nemzeti Stúdiumának tanterv és tantárgyi program fejlesztésében. Munkámért Kajtár Márton-díjat kaptam 2009-ben.
 
Győr-Moson-Sopron megyében fejlesztő műhelyeket hoztam létre, hét éven át pályáztam és vezettem kutatásokat a megye kulturális örökségének feltárására, tananyagba integrálásába. Műveld a csodát ne magyarázd! címmel taneszközcsomagot fejlesztettem ki. Pedagógus továbbképzési programot dolgoztam ki, a regionális irodalom és művelődéstörténet tanításához, amelynek keretében öt éven át képeztük ki a program tanítására a tanárokat. A know-how átadtam a határon túli felvidéki magyar iskoláknak.
 
Tanterveket írtam magyar nyelv és irodalomból, tánc és drámából, hon- és nép-ismeretből. Taneszközirodának, SuliNovának, EDUCATIO-nak, Oktatási Hivatalnak dolgoztam tantárgy-pedagógiai szakértőként, és lektorálási tevékenységet folytattam kiadóknak.
 
Folyamatos szépirodalmi publikációim jelentek meg szaklapokban, és szakmai, módszertani publikációm. 2014-ben Darányi Ignác terv keretében 60%-os pályázati támogatással, 40%-os önrésszel létrehoztam a Rábaközi Alkotó-fejlesztő Műhelyt Páliban, a szülői házamban. Az OFI szaktanácsadói listáján tantárgypedagógiai és intézményfejlesztési szaktanácsadóként jelenek meg.