Csordásné Anda Éva

Név
Csordásné Anda Éva
Munkahely
Matanda Komplex Vállalkozás

„Karácsony Sándor díjas” tanítónő vagyok, a MATANDA korongos abakusz feltalálója, a hozzá kapcsolódó módszer kidolgozója.

Jelenleg oktatáskutatással, taneszköz fejlesztéssel, a MATANDA-módszer és eszköz terjesztésével foglalkozom. Életcélom a legkisebbek matematikatanulásának segítése, könnyítése, és készségeik, képességeik eredményes fejlesztése.
 
Amit a MATANDA-ról tudni érdemes
 Tanítói munkám során nagyon sok egyedi szemléltető eszközt készítettem, hogy azok a gyerekek is tudjanak haladni a tanulásban, akik valamilyen tekintetben akadályozottak. Egy ilyen kísérletezés és fejlesztés eredménye a MATANDA korongos abakusz, amely hosszas kipróbálás után országos, de nemzetközi sikereket is aratott a matematikatanítás területén. (HUNDIDAC- 2003.- Arany díj, Géniusz-Budapest-2004-Arany díj, Női Feltalálók Első Világkiállítása-Arany díj-Szöul-2008, VI. Nemzetközi Találmányi Kiállítás Kína-Bronz érem-2008, MAFE-Jubileumi Arany érem-Budapest-2009, Nemzetközi Találmányi Kiállítás-Svájc-2010-Bronz érem, „Karácsony Sándor” díj-Nemzeti Erőforrás Minisztériuma-Budapest-2011-KUTOSZ javaslatra).
A siker lényege abban áll, hogy az eszköz segítségével láthatóvá, ezáltal érthetővé tehetőek az alapozó időszak jellemző matematikai alapfogalmai, műveletei, algoritmusai még a hátrányokkal küzdő, képességzavaros tanulók esetében is. Az eszköz lehetőséget nyújt az észlelés, figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, képzelet, a matematikai logika, jártasságok, készségek képességek, a matematikai alapkompetencia, a rövidtávú memória eredményes fejlesztéséhez. A gyerekek rendszerbe helyezve, ill. abból kiemelve látják és értik meg a matematikai problémákat, így a szerzett ismeretek maradandóak lesznek.
A felzárkóztatás mellett a jó képességű tanulók tehetségkibontakoztatására is alkalmas, hiszen érdeklődésüket felkeltik a 100 korong négy féle beállítási lehetőségéből adódó matematikai problémák.
 
 A módszerről bővebben
A MATANDA nem más, mint a piros-kék korongok és a hagyományos golyós számológép ötvözete, mindkettő előnyeinek megtartásával. Használata vizuális szemléltetést, és tevékenység közben végzett feladatmegoldást tesz lehetővé. Mivel az eszköz használatával a feladatadás, ill. a feladatok reprezentálása pillanatok műve, a tanulók képességeihez igazítható, így lehetséges minden gyermeket saját képességeihez igazodva tanítani, ezáltal sikerélményhez juttatni.
 
Mivel a tanulás legmotiválóbb eszköze a sikerélmény, a gyermekek szívesen tanulják a matematikát a MATANDA-val. A játéknak tűnő, korongos abakusz piros-kék korongjai könnyedén pörögnek a rúdon, helyzetüket a beállított pozícióban mégis megtartják. Az így, algoritmusok alapján kialakult kép könnyen értelmezhető, a tudás rendszerezhető, mivel világosan reprezentálja a feladatok megoldásának menetét, algoritmusait még vak gyermekek számára is.
 
Az eszközzel kétirányú műveletet végzünk:
- a feladatokat jelenítünk meg rajta,
- a kiforgatásokat értelmezzük. (Lerajzolják, ill. számfeladattal lejegyzik. Azonnali visszacsatolást tesz lehetővé.) 
A valóságból, a konkrétból indulunk ki és az eszköz bevonásával haladunk az elvont fogalmak felé.
 
A módszer eredményességének vizsgálata, kísérlete a Szegedi Egyetem Neveléstudományi Intézete támogatásával történt két esetben is. A kísérletek eredményeinek köszönhetően elmondható, hogy a MATANDA használata pozitívan befolyásolja a matematikatanítás eredményességét. (Részletezve a weboldalon.)
 
 

 

A MATANDA vizuális eszköz, amelynek segítségével meg tudjuk jeleníteni a láthatatlan matematikai összefüggéseket.

 

Sajnálatos, hogy a tanítási órákon az idő rövidsége miatt gyakran elvont fogalmi szinten maradnak a matematikai törvényszerűségek, a szám- és mennyiségfogalom, holott szemléletes bemutatásra cselekedtetésre lenne szükség. Nagy hiba a számfogalom kialakulása hiányában tovább lépni, a tananyaggal, az egyébként is lassúbb ütemben haladó gyerekek esetében. A siker hiányában elveszítik érdeklődésüket, így a tananyagban egyre jobban lemaradnak. Ezeknek a gyerekeknek fokozottan szükségük van a kézzel fogható, lépésről lépésre történő értelmezésre, bemutatásra, cselekedtetésre, azaz tapasztalatszerző tanulásra.
 

 

Mindezt látványosan megtehetik a MATANDA-val!

 

 

 

A gyereknek sikerélménye lesz, mert megérti a miérteket, hogyanokat, amely tovább motiválja őt a tanulásban.

 

 

 

Minden szülő vágya, hogy gyermeke sikeres legyen, ne rettegjen a matematikától.

 

 

 

Elérhető ez a cél, mert adott hozzá egy eszköz, amelyen minden halmazelméleti, (több, kevesebb, egyenlő,) számelméleti témakör, (számok helye, párosság, számszomszédok, a sorszám, bontások, pótlások) műveletvégzések (összeadás, kivonás, szorzótáblák, bennfoglalás, maradékos osztás…) módszere bemutatható. Ezzel még nem zárul a sor, mert szemléletesen tanítható segítségével a részekre osztás, a tükrözés, tizedes törtekkel műveletek, mértékváltás, szorzás két- vagy többjegyű szorzóval …

 

 

 

Minden feladatmegoldásra szabályok vonatkoznak, amelyeket az eredményesség érdekében érdemes betartani.

 

 

 

            Jó tudni!

 

 

 

      -    Minden esetben törekedjünk arra, hogy a gyerek dolgozzon meg a tudásért!

 

 

 

                        Ne mondjuk el neki, hogy mi hogyan gondoljuk, csak vezessük rá, ha igényli.

 

 

 

-          Használjuk fel előző tudását, meglévő ismereteihez szervesen kapcsoljuk az újat, az ismeretlent.

 

 

 

-          Felváltva használjuk a kiforgatást feladatról és a leolvasást a MATANDA-ról.

 

 
Az eszköz és módszer felhasználói szintű megismerésére akkreditált tanfolyam keretében nyílik lehetőség.  
A tanfolyam címe: „Felkészítés MATANDA korongos abakusszal a kompetencia –alapú matematikatanítás és problémamegoldó gondolkodás megalapozására, fejlesztésére”
 
 

http://www.matanda.hu/

http://nol.hu/ajanlo/lap-20090430-20090430-26