A Pályára állítunk! sorozat harmadik webináriumi előadása: 2018. június 6-án

A KUTOSZ az EFOP-3.4.4. pályázat konzorciumi partnereként webináriumi sorozatot indít, melynek célja a középiskolások matematikai, műszaki és természettudományos területekre történő pályaorientációs felkészítése. A webináriumi sorozatban 2017 decembere és 2020 márciusa között, 10 alkalommal (negyedévente egyszer) kerül sor webináriumi előadásokra.

Harmadik előadónk Sikó Dezső, aki a napelemek nagyfrekvenciás mágneses térrel való gerjesztéséről beszél, és ezen keresztül egy kutató diákok, kutató tanár és egyetemi oktatók együttműködésén alapuló közös tanulási kalandról számol be.

Az előadó:

Sikó Dezső

Sikó Dezső a Kecskeméti Református Gimnázium fizika szakos tanára.

Igy vall magáról: 

"Tanári tevékenységem során osztályokat, tagozatokat, felzárkóztató csoportokat irányítottam, szakköröket vezettem, versenyekre készítettem fel, képzéseket szerveztem. Diáktudományos bemutatkozásokon tanítványaimmal együtt izgultunk a megmérettetésért a „szereplés” sikerességéért. Visszatekintve azt hiszem, hogy a napi kis sikerek jelentettek maradandó örömforrást számomra. A megértés élménye mindennél fontosabb, ezért minden órán törekszem ezt az élményt nyújtani a magyarázatok, tanári és tanulói kísérleteken és a feladatmegoldásokon keresztül. Mindez akkor igazolódik be, ha kicsengetéskor nem szaladnak el a tanulók, hanem kérdeznek, ezzel jelezve, hogy ez szép volt és már kezdik érteni, talán szeretni is a fizikát. (...) A katedra előtt egy közösséggel kell játszani és észrevétlenül átadni a diszciplináris tudást, mert csak így lehet megfelelni a kihívásoknak."

Az előadás címe és rövid összegzése:

 

Napelemek gerjesztése nagyfrekvenciás mágneses térrel

 

"A napelemes energiatermelés ipari alkalmazásának elterjedését, az egyre hatékonyabb és olcsóbb monokristályos cellák gyártása teszi lehetővé, de működésük nagymértékben környezeti függő. A megvilágítás mellett, az üzemi hőmérséklet növekedése jelentős teljesítmény csökkenést idéz elő, ennek kompenzálására magnetorezonanciás gerjesztést alkalmazhatunk. Normál működés mellett, külső, megfelelően alkalmazott nagyfrekvenciás mágneses térrel történő gerjesztés ellensúlyozza a hőmérsékleti teljesítmény csökkenést."

 

Az előadás házigazdája Réti Mónika.

Az előadásra 2018. június 6-án szerdán került sor.

 

Megtekinthető itt:

https://youtu.be/qBeyrMOJ1-I