CoDeS munkakonferencia Bécsben

A Kutató Tanárok Országos Szövetsége május 1-3 között a CoDeS (Collaboration of Communities and Schools for Sustainable Development) bécsi konferenciáján képviselte magát. A CoDeS Comeniues Hálózat hároméves együttműködésének keretében zajló első nyilvános rendezvény középpontjában az összegyűjtött jó gyakorlatok és az ezek alapján előzetesen elkészített poszterek bemutatása állt. A KUTOSZ által beküldött esettanulmányok közül egyet nem a poszterszekció, hanem műhelymunka keretében mutatottunk be: a győri Hild József Építőipari Szakközépiskola népi építészeti felmérőtáborait.

 A konferencián a CoDeS partnerein kívül számos európai ország oktatásügyi szakértői és önkormáyzatok illetve civil szervezetek közötti együttműködést fejlesztő, irányító szakemberei vettek részt. A meghívott vendégek között Európán kívüli (például dél-koreai), a fenntarthatóság pedagógiáját kutató egyetemi tanárok is szerepeltek, tovább emelve a rendezvény szakmai színvonalát. A résztvevők szakmai érdeklődése nemcsak élénk vitákat eredményezett, de a bemutatott esettanulmányok leíróinak és "gazdáinak" értékes visszajelzéseket adott, új továbblépési irányokat is mutatva.

Manfred Wirtitsch, az osztrák Kulturális és Oktatásügyi Minisztérium főosztályvezetője tartotta a nyitóbeszédet, majd a projekt koordinátora Christine Affolter (a Svájci Környezeti Nevelési Alapítvány - amely az ottani oktatásügyi minisztérium társszervezete - vezető munkatársa) mutatta be a hároméves folyamat első lépéseit. Ezt követően rövid előadásokat hallgathattunk meg az iskolák és a közösségek együttműködéséről. Majd a témakörök szerint szétosztott munkacsoportok egy-egy eset konkrét bemutatásával és megbeszélésével jutottak közelebb az alapkérdés megválaszolásához, mely azt kutatja, hogyan tartható fenn egy jól működő kapcsolat oktatási intézmények és közösségek között. Ennek bevezető gondolatait Mariona Espinet Blanche, a Barcelonai Autonóm Egyetem professzora foglalta össze.

A KUTOSZ a győri Hild József Építőipari Szakközépiskola népi építészeti felmérő táborairól tartott egy csaknem 3 órás előadást, az igazgató, Józsa Tamás és egy diák, Bodányi Anett közreműködésével. Az eset szakmai bevezetőjét a fenntarthatóság kontextusában (a konferencián az ENSI képviseletében résztvevő) Réti Mónika, a környezetpszichológia szemszögéből pedig Lippai Edit helyezte el. Ezután az együttműködések történetéről beszélt Lippai Ildikó közreműködésével Józsa Tamás, majd a tanulói perspektívát mutatta be Bodányi Anett. A vitát és a résztvevők bevonását segítő (Lippai Edit által vezetett) feladatokat sajátos interakítv tárlatvezetés előzte meg. Az iskola táboariról, eredményeiről készült mintegy 15 poszter előtt Józsa Tamás válaszolt a résztvevők kérdéseire. A 29 ország résztvevőit lenyűgözte a látványos bemutató.

A következő nap folytatódott az esettanulmányok megismerése, vitája és értékelése. Két érdekes előadás zárta a konferenciát, az egyik a hybrid tanulásról szólt, a másik a hatékony együttműködés szereplőinek különböző szerepeiről gazdagította ismereteinket. A projekt értékelői, a brit Patrick Dillon professzor, illetve az olasz UNESCO fenntarthatósági bizottság és az OECD PISA munkacsoport olasz tagja, Michela Mayer a további munkához adtak iránymutatást.

A konferencia programja letölthető innen.