Webináriumi programok a TUDÁS projektben

A TUDÁS szakkörökben egy éve tart a munka, de a tapasztalatok a legtöbb esetben sokéves vagy akár évtizedes kitartó szakmai fejlődés eredményei a szakkörvezető pedagógus részéről. Ezekbe a műhelytitkokba nyernek bepillantást a webináriumok résztvevői.

A webináriumokra a project.kuttanar@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni, legkésőbb a webinárium napján 12.00 óráig.

Minden webináriumunk ingyenes!

A webináriumok részletes programját alább olvashatja:

2016. január 7. (csütörtök) 18.00-19.00

Dr. Koncz Gábor: Élménypedagógia és felfedeztető oktatás a Kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban.
Mit keres egy ovis a laboratóriumban?

Előadásomban a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium természettudományos tehetséggondozó munkájáról szeretnék beszélni. Bemutatom, hogy működik iskolánkban a Kutató Diákok felkészítése, az Öveges Laboratóriumban hogyan folyik a felfedeztetésen alapuló oktatás, illetve hogyan működik az elsősorban óvodásokat megszólító Varázsvár műhelyünk.

Tekintse meg az előadást:

Az előadás ismét megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=-QjQgU5A4oM

Sikó Dezső: Gravitációs mérési kísérletek

A tanórai elméleti tananyag megértését és gyakorlati alkalmazásait valósítjuk meg a Bolyai kísérleti fizika szakkör tevékenységein keresztül. A résztvevő tanulók, 9. és 11. évfolyamokról, a tantervi követelményeknek, érdeklődésüknek és az előzetesen tervezett programnak megfelelően, tanári felügyelet mellett, közösen dolgoznak, mérnek és értékelnek. A 11-es tanulók diáktudományos kutatási, gyakorlati alkalmazásokon vesznek részt (alternatív energetikai mérések, elektronikus áramköri elemzések és szimulációk). A 9. évfolyamos tanulók, közvetlen, a tananyaggal kapcsolatos ismereteiket mélyítik, ellenőrzik és ismerkednek a fizikai kísérletezés örömeivel, nehézségeivel. Az elkészített prezentáció, a gravitációs kölcsönhatás kísérleti megjelenítését mutatja be. A gravitációs gyorsulás értékének kísérleti meghatározása három különböző módszeren keresztül (ejtési, áramlási, lengési kísérletek), előtérbe hozza a fizikai valóság sokszínűségét, a modern méréstechnika felhasználása (Audacity mérőprogram) pedig az informatika, matematika alkalmazási területeit villantja fel. A közösen végzett munka szépsége, a felelősségtudatot, a tudásmegosztást és népszerűsítést is szolgálja.

 

2016. január 11. (hétfő) 18.00 - 19.00

Zsigó Zsolt Miklós: Alapkészségek fejlesztése, műszaki fejlesztés, ifjúsági innovácó

A gyerekek műszaki alapkészsége sajnos nagyon gyenge, és a műszaki szakmák, a műszaki-mérnöki tudományok iránti attitűdje is nagyon rossz. Ebben biztosan szerepet játszik az is, hogy a családokban kevés a barkácsoló szülő, nagypapa, és eltűntek a kis műhelyek is. A gyakorlati foglalkozásokat felváltó technika tantárgy keretén belül is inkább elméleti tudnivalókat sajátítanak el a gyerekek, nem pedig a műszaki alapkészséget fejlesztik. Néhány éve keresem, és próbálom ki azokat a tanulási környezeteket, és módszereket, amelyek elősegíthetik a gyerekek tudományos és műszaki ismereteinek a fejlesztését.

Tekintse meg az előadást:

Az előadás ismét megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=bfAG705yodg&feature=youtu.be

Szakács Erzsébet: Természettudományos tehetséggondozás nyári táborokban

Előadásomban néhány tematikus nyári tábort szeretnék bemutatni, amelyek iskolánkban, a Szentendrei Református Gimnáziumban a Nemzeti Tehetségprogram nyertes pályázatainak jóvoltából kerülhettek lebonyolításra. A táborok céljai között a természettudományos tehetséggondozás, a motiválás, az élményszerzés és a közösségalakítás is szerepel. Az érdeklődő kollégák az előadásból ötleteket kaphatnak a táborszervezéshez és a pályázatíráshoz.

 

2016. január 15. (péntek) 18.00 - 19.00

Dobóné Dr. Tarai Éva: A tehetséggondozás tanórán kívüli lehetőségei, érdeklődés vezérelte ismeretszerzés versenyzési kényszer nélkül, saját gyakorlatok, tapasztalatok ismertetése

Az előadás első részében röviden áttekintjük a tehetség felismerésének és azonosításának leggyakoribb módszereit és eszközeit és a tehetséggondozás néhány klasszikus lehetőségét. A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy az átalakuló társadalmi elvárásokhoz hogyan tud az iskola alkalmazkodni ezen a területen, milyen új lehetőségeink adódnak az állandóan változó társadalmi, technikai környezetben. Néhány tapasztalatomat szeretném megosztani az iskolánkban diák kezdeményezésre megalakult kémiai önképzőkör működése kapcsán, különös tekintettel a nem kiugróan tehetséges, „csak” átlagosan jó képességű gyerekek tehetséggondozásával, fejlesztésével kapcsolatban.

Az előadás ismét megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=KYoqmIwUS5A

Szász Ágota: Fizikatanítás a  Bolyai Farkas Elméleti Líceumban

Fizikatanítás a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban előadásomban szeretném, ha rálátást kapnának arról, hogy milyen háttérrel indulunk mi a munkánkban, mi hogyan állunk hozzá a mostani tanítási helyzethez és a sokrétű tehetségápoláshoz. Ugyanakkor bemutatnám azokat a helyi, hagyományos rendezvényeket, amik igazán népszerűek és motiválólag hatnak a diákok körében, rávilágítva arra, hogy a diákok hogyan látják a mi munkánkat, kiegészítve egy pár konkrét levideózott kísérlettel.

 

2016. január 18. (hétfő) 18.00 - 19.00

Kovács Október: Sok van, mi csodálatos. Fakultáció előkészítő biológiaszakkör a Németh László Gimnáziumban

A természet szeretetében való növekedést, a biológia tantárgy iránti elköteleződést, és a fakultációválasztást segítendő évek óta szerfelett sikeres biológia szakkört tartunk a 10. osztályosainknak. Ez egy gyakorlati jellegű, kutatásorientált, élményközpontú foglalkozás, amelyen komoly természeti megfigyeléseket és kutatásokat végzünk, megtanuljuk a megfigyelési és mérési adatok rögzítésének, jegyzőkönyvezésének, kiértékelésének és elemzésének fortélyait. Mindeközben a szakkörösöknek nem az a benyomásuk támad, hogy "hű de sokat tanultunk", vagy "hű de keményen dolgoztunk", hanem az, hogy "hű de jó volt"!

Az előadás ismét megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=msI-OvdM3g8

https://drive.google.com/file/d/0B99YaPPd83tsLWJiWnRDRE1lNlE/view?usp=sharing

Nánainé Kozári Erika - Nánai Sándor: Szimbiotikus lehetőségek a biológia és a fizika tanítása során. Kapcsolódási pontok a természettudományok oktatásában

Iskolánkban ― az Öttevényi Általános iskolában ― innovációként komplex természettudományi szakkört vezettünk be. Célunk, hogy olyan kísérleteket, megfigyeléseket, vizsgálatokat végezzünk a gyerekekkel, melyek révén a természettudományi tantárgyakban elsajátított ismereteiket tudják szintetizálni. A szakköri foglalkozásokon olyan témákat választunk, ahol a fizika-biológia, a fizika-földrajz és a biológia-kémia tantárgyi ismereteket együttesen kell alkalmazni. Így kerül feldolgozásra például a tükörponty megfigyelése, ahol a tanulók a halak csoportjellemzőivel és Arkhimédész törvényének gyakorlati alkalmazásával ismerkedhetnek meg, a Donders-féle tüdőmodell elkészítésénél a modellalkotásra, a látásélettani vizsgálatoknál a látószerv felépítése mellett a lencsék képalkotásának jellemzőivel foglalkozunk, a hosszan úszó jéghegyek olvadásának, szemléltetésére a jégkockák olvadását vizsgáljuk édes és sós vízben. A webinárium alatt ezeket a szakköri ötleteinket szeretnénk megosztani az érdeklődőkkel.

2016. január 29. (hétfő) 18.00 - 19.00

Sikó Dezső: Alternatív energetikai bázis alkalmazása a Kecskeméti Református Gimnáziumban

A természettudományos nevelés és oktatás valamennyi területén fontos szerep jut a környezetbarát, energiatakarékos életmód kialakításának. Az alternatív energiatermelés gyakorlati megvalósításain keresztül, az elméleti tananyagot a gyakorlati megvalósításokkal kapcsolhatjuk össze. A gimnáziumi alternatív energetikai bázis megvalósítása és tanulmányozása mindezeket magába foglalja és ugyanakkor lehetőséget biztosít  a tanulói tudományos kutatómunka alapjainak bemutatására.

Az előadás ismét megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=o_DC4bScCDs

Ez az oldal folyamatosan frissül, és az egyes webináriumok után a szerzők által közzétett anyagok is innen lesznek letölthetők!