TUDÁS Expó 2017: a zsűriről

Bár a TUDÁS Expó szellemsége az olimpiákéhoz hasonlóan a részvételt tartja elsősorban fontosnak, nyilván minden kiállító szakkört foglalkoztat, hogy kik lesznek a 2017-es TUDÁS Expó zsűrijében és mit fognak figyelni?

Mindenekelőtt a díjakról.

A fődíj egy 150.000 Ft értékű laborfelszerelés vásárlási lehetőség, amelyet a díjazott szakkör olyan eszközre vagy eszközökre, esetleg anyagokra költ, amit jónak lát.

További hét szakkör kap különdíjat, egy-egy tabletet, az alábbi kategóriákban:

 • Leginkább kiemelkedő tudományos értéket képviselő szakkör
 • Legérthetőbb bemutató
 • Legjobb kommunikációs értékű bemutató
 • Legsokoldalúbb bemutató
 • Legalaposabb magyarázat
 • Leginkább egyedi bemutató
 • Leginkább gyakorlatias munka

Minden résztvevő szakkör tagjai ajándékcsomagot és elismert oklevelet kapnak. Emellett pedig lehetőséget, hogy a zsűri tagjaival, sőt a konferencia előadóival, és az expó résztvevőivel is találkozva, projektjeiket, ötleteiket, meglévő munkájukat továbbgondolják, fejlesszék, gazdagítsák.

 

Az értékelés szempontjai:

Az Expó lehetőséget biztosít a kiállító szakkörök számára, hogy bemutassák munkájukat, és visszajelzéseket kapjanak a zsűritől is. A zsűri elsősorban támogatást, megerősítést ad, és a jövőbeli lehetőségekre hívja fel a figyelmet. A teljesítmény elismerése mellett nyilvánvaló, hogy a zsűri az esetleges hiányosságokra vagy a tévedésekre is rávilágít, de a zsűri jelenléte a hibákból tanulást és nem a hibák feltárását célozza. A pontozás minden érintett számára hozzáférhető lesz, a szempontsorral együtt.

A pontozás szempontjai:

 • a természettudományos gondolkodás elemeinek, szemléletének megjelenése
 • multidiszciplinaritás illetve adott területen való elmélyülés (mindkettő értékelendő!)
 • inquiry érték (a tanulói önállóság megjelenése)
 • inklúzió (mennyiben közösségi alkotás)
 • igényesség (tartalmában, megjelenésében)
 • problémaközpontúság (valós, a maga összetettségében értelmezett problémára épül-e)
 • kommunikációs érték (mennyire változatos stratégiákkal, a közönségre figyelve kommunikál)
 • egyediség.

 

A zsűri tagjai:

Boros Adrienn

a veszprémi Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója, kutatómunkáját az Anyagmérnöki Intézetben végzi, okleveles anyagmérnök. Középiskolás éveit a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában töltötte, ahol a művészeti képzés lezárultával keramikus szakképesítést szerzett. A művészeti pálya után azért lett mérnök, mert szerette volna jobban megismerni az általa gyakorlatban használt és olyannyira kedvelt anyagrendszereket: erre kiváló lehetőséget biztosított az anyagmérnökképzés kerámia szakiránya. Már 2014-ben bekapcsolódott az intézetükben folyó kutatásokba, és azóta is tudományos munkát folytat az alábbi témakörben: Alternatív nyersanyagok felhasználási lehetőségei szilikátbázisú szervetlen polimerek előállítására és alkalmazására. A kutatási téma előzményei: részvétel a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 azonosító számú „Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig – természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások” című pályázatban, ITDK és OTDK szereplések, publikációk hazai (Műszaki Kémiai Napok, XI. Országos Anyagtudományi Konferencia) és nemzetközi fórumokon (4th International Conference on Competitive Materials and Technology Processes, Slovak and Czech Glass Conference & Seminar on Defects in Glass, 15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society, 12th Conference for Young Scientists in Ceramics, XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia). Jelenlegi tanulmányai keretében önálló kutatást végez, közreműködik TDK- és szakdolgozatok témavezetésében, laboratóriumi gyakorlatokat vezet. A Mérnöki Kar által szervezett rendezvényeken (nyílt napok, Kutatók Éjszakája, Nyári Egyetem középiskolásoknak) aktívan részt vesz. Művészeti előképzettségéből fakadóan szabadidejében leginkább különböző kézműves tevékenységekben vesz részt, rajzol és fest, valamint szeret túrázni, futni és olvasni.

 

Fritz István

a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának 4.évfolyamos Népegészségügyi ellenőr hallgatója. Általános és középiskolai évei alatt számos egyéni és csapat versenyen vett részt eredményesen. Legnagyobb eredményei: az országos Teleki Pál földrajz verseny 11. helyezés, az országos  Apáczai Csere János földrajz verseny 1.helyezés és az országos Kitaibel Pál biológia verseny 1.helyezés. Jelenleg a szakdolgozatát készíti, diszkomfortos munkakörnyezet témában, azon belül is a klímaváltozás következményei, hő hatása, kockázata az emberi szervezetre. Jövőbeli tervei között szerepel a munkavédelmi szakmérnök mesterszak képzés teljesítése és az ELTE biológia alapszak befejezése. A munkavédelmen belül is a biológiai és kémiai kockázati tényezők hatásával szeretne foglalkozni a munkája során. Hobbija a labdarúgás, egzotikus állatok tartása, társasjátékok, kvíz versenyek.

 

Dr. Józsa Viktor

a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének fiatal adjunktusa. Tevékenysége igen szerteágazó: kimagasló szerepet vállal a tehetséggondozásban, a hallgatók tudományos életbe való minél hamarabbi bevonásában. A SMOG-1 műholdprojekt gépészeti vezetője, mely hamarosan készen áll a startra, így a második teljesen magyar fejlesztésű műhold lehet a MaSat-1 után. E mellett több mint 20 ipari projektben vett részt, néhányban főkoordinátorként. A kutatási eredményeit számos, világszinten kiemelkedő folyóiratban publikálta, melyek alapján az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját elnyerte. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fiatal kutatók számára kiírt OTKA pályázatán is sikerrel indult vezetőként. A Brnoi Műszaki Egyemmel közösen kutat a folyadékporlasztás területén, melyben többek között főkoordinátori szerepet tölt be. Idén a segítségével a kutatáshoz csatlakozott az MTA Energiatudományi Kutatóközpont is. Számos nemzetközi konferencián vett részt, így igen kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Tagja a Magyar Égéstudományi Bizottságnak és az MTA Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos Bizottságának. Hobbija a túrázás, biciklizés, társasjátékozás, szeret utazni, valamint koncertekre is szívesen jár.