Első lépések a természettudomány tanulás és tanítás áttöréséhez

A Kutató Tanárok Országos Szövetsége egyéves, országos projektet indított 2015 márciusában. A TUDÁS (Természettudomány tanulás és tanítás áttörésének segítése) a befogadó szellemiségű természettudomány oktatást kívánja megalapozni Magyarországon. A projekt célja, hogy a természettudomány oktatás horizontját tágabbra nyissa, a rejtett tehetségek bevonásával.

Az Amgen Alapítványtól kapott 16 millió forintos támogatás révén a KUTOSZ kampányt indított a hazánkban minőségi munkát végző szakkörök számáraés pedagógusok számára.

Mi tekinthető a projekt előzményének?
Az Amgen Alapítvány támogatásával 2012-ben tanároknak szervezett műhelymunka sorozatot a Kutató Tanárok Országos Szövetsége. Később, szintén az Amgen Alapítvány támogatásával, a KUTOSZ, a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete vezetette projektben, a Kutató Kutató Diákok Országos Szövetségével együtt keresett megoldásokat a természettudományok oktatásának egyes problémáira Magyarországon.

Ennek a projektnek a legértékesebb elemeit, és az ott kikutatott eredményeket igyekszik ez a mostani program továbbvinni. A megelőző projektek eredményeként a természettudományos oktatás értékei hangsúlyozottabban jelentek meg az oktatásügyi reformokat kísérő társadalmi párbeszédben.

Míg a résztvevők örvendetesnek látják, hogy korábbi javaslataik egy része beépült az oktatáspolitikai törekvések közé, a műszaki-természettudományos területek még mindig kevés figyelmet szentelnek az esélyteremtésnek: ezért került ez a most induló projekt középpontjába.

Milyen problémákra keres megoldást a TUDÁS projekt?
Mivel a magyar oktatási rendszerben a tanulmányi versenyek szerepe rendkívül felértékelődött, ezért a kizárólag a versenyeredményekre fókuszáló felkészítő munka azt a veszélyt hordozza, hogy a természettudományos tehetséggondozás évszázados hagyományai elvesznek.

A természettudomány oktatás évről évre tehetségek százait zárja ki azzal, hogy túl korán és túlságosan egyoldalúan válogat. Ezért a TUDÁS projekt arra keresi a választ, hogyan tehető vonzóvá ezen tanulók számára a természettudományokkal való foglalkozás, hogyan építhető fel az esélyteremtést szolgáló, befogadó tanulási környezet, és hogyan segíthető a nyilvánvaló és veleszületett tehetségek felkutatása mellett a folyamatos fejlődésre való törekvés.

A meghívásos, tárgyalásos módon elnyert 16 millió forint támogatásból a projekt 12 hónap alatt valósul meg. Abban kívánunk példát mutatni, hogy a partnerség erejével a nagyobb beruházásokhoz képest is jelentős hatások érhetők el, és az elkötelezett résztvevők munkájával fontos változások kezdeményezhetők.


Mit valósított meg a TUDÁS projekt?
A projekt a természettudomány oktatás főszereplői, a tanulók, a tanárok és a szülők köré építve, három szálon fut.

A tanulókat középpontba helyező programelem az iskolai szakkörökön keresztül kívánja a befogadó szemléletet erősíteni. A 7-12. évfolyamos tanulóknak szóló szakkörök országos pályázaton vehettek részt, amelyben 40 szakkör számára a szakkört vezető pedagógusnak mentorálást is biztosítottunk. A mentorok nemcsak módszertani vagy szakmai segítséget adtak a pedagógusoknak, hanem rendhagyó foglalkozásokat is tartottak az iskolákban. A kampányba az ország minden régiójából, de a Vajdaságból és Erdélyből jelentkeztek szakkörök. A folyamatos szakköri munka nemcsak tudásbeli, de a kitartó munkához szükséges motivációs többletet és megerősítést is a diákoknak, de a tanároknak is.

A legjobb pályamunkákat beküldő szakkörök ajánlásával 30 tanuló vett részt augusztusban Ráckevén, a TUDÁS táborban. A TUDÁS tábor nemcsak ingyenes, de még az útiköltséget is térítette. A tábor résztvevői a természettudományos kutatókkal találkozva maguk is kísérleztek, vagy éppen a törvényszéki antropológus munkájába kóstolhattak bele. A vizsgálódás mellett a kutatókkal való találkozás során akár személyesebb kérdéseket is feltehettek, és igazi szerepmodellekkel találkozhattak. A játékos önismereti műhelyek és kulturális programok tovább gazdagították a táborlakók élményeit. A legsikeresebb 20 szakkör kapott meghívást az országos természettudományos TUDÁS Expóra.

A tanárok munkáját segíti a második programelem, amelynek részeként természettudomány és nyelvszakos tanárok által alkotott csapatok alakítottak át hazai igényekre idegen nyelven írt tananyagokat.

A két fődíjat a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium és a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola tanárcsapata a TUDÁS Expón veheti át. A csapatokat vezető Dobóné dr. Tarai Éva és Zsigó Zsolt a TUDÁS webináriumokon is megosztja tapasztalatait az rdeklődőkkel. A januárig tartó webináriumi programokon gyakorló pedagógusok ismertetik az aktív tanulás és a befogadó pedagógia gyakorlati fortélyait kollégáikkal.

A szülőkkel való szövetkezést segíti az a programelem, amelyben a TUDÁS Expó interaktív konferenciája mellett és szülő-tanár-diák műhelymunkákat tartunk majd: négy régióban, kutatóintézetek és egyetemi központok bevonásával kívánjuk a résztvevőket elérni. Célunk, hogy a szereplők felismerjék, hogy a sokféleség a természettudományok művelésében is érték.

Milyen erősségekre építünk?
A természettudományos tehetséggondozás, különösen a szakköri munka Magyarországon kiváló gyakorlatokkal és nagy hagyományokkal rendelkezik. Jelenleg azonban csak a tanulók igen szűk rétegét érik el a természettudományos szakkörök. A szakkörök többsége olyan témákat dolgoz fel, amelyek a tanulók számára érdekesek, és kísérletezési, vizsgálódási alkalmakat jelentenek. A TUDÁS project célja, hogy ezeket a foglalkozásokat a tanulók szélesebb köre számára vonzóvá és elérhetővé tegye.


Milyen problémákat orvosolhat a TUDÁS projekt?
Noha az esélyegyenlőség és azt segítő pedagógiai módszerek alkalmazása sok oktatáspolitikai törekvésben ugyanúgy ott van, mint a természettudományos oktatás megerősítése, az iskolai gyakorlatban ezeknek az eredménye még nem kellőképpen érzékelhető.

A tanulókat vizsgáló pedagógiai mérések rendre arra világítanak rá, hogy hatalmas különbségek mutatkoznak a tanulói teljesítmények között. Miközben Magyarország a diákolimpiákon rendre kitűnően szerepel, a kutatási eredmények szerint a természettudomány tanulásában nemcsak a tudás, de az annak alkalmazására vezető motiváció is sokaknál hiányzik. A versenyeken remek eredményeket elérő diákok a középiskoláknak kevesebb mint 5%-ából jönnek, évről évre. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a hazai természettudományos tehetséggondozás jó gyakorlataival ne csak a legjobban teljesítő tanulókat fejlesszék. Meggyőződésünk, hogy a tanárok közötti együttműködés segítése (ahogyan az előző Amgen projektben is) komoly eredményeket hozhat.

A természettudományos oktatás fejlesztése komoly lehetőséget kínál az esélykiegyenlítésre, és ezt még hazánkban nem aknázták ki. Az első lépés ezen az úton a figyelemfelkeltés, és a jó példák megmutatása lehet.


Mit kínál a TUDÁS projekt a résztvevőknek?
A természettudományos tárgyakat tanító tanárok számára az együttműködés révén új módszerek megismerését, és a kötetlenebb, szakköri alkalmakon történő pedagógiai kísérletezés tapasztalatait. Ezeknek a tapasztalatoknak a megosztására a projekt számos alkalmat kínál majd.

A szakkörökön résztvevő tanulók számára a természeti jelenségekkel, törvényekkel való megismerkedést, a felfedezés élményét, amelyet társaikkal is megoszthatnak a TUDÁS táborban és a TUDÁS Expón, anélkül, hogy a megmérettetés miatti vizsgadrukk nyomasztaná őket.

A szülők számára is nyitott foglalkozásokon kutatóintézetek, egyetemek segítségével kívánjuk megmutatni, miért érdemes a természettudományokkal komolyan foglalkozni.


Milyen történik a TUDÁS Expón?
Ahogyan a TUDÁS projektben , úgy a TUDÁS Expó is három szálon futnak az események.
Az ország különböző pontjairól (Ajakról, Bajáról, Budapestről, Dunaújvárosból, Győrből, Kecskemétről, Kisvárdáról, Nyíregyházáról, Pécsről, Szekszárdról, Szombathelyről) érkezett TUDÁS szakkörök tanulói a közönséget is megmozgató bemutatókkal készülnek, amelyeken keresztül bepillantást nyerhetünk munkájukba.

A 12-18 éves tanulók örömmel mutatják meg minden érdeklődőnek, miért élmény a természettudományokkal való foglalatosság.

A TUDÁS Expón résztvevő szakkörök mindegyike elismerésben részesül. A szakmai zsűri értékelése alapján a fődíj (140.000 Ft értékű laboratóriumi eszköz) mellett hét kategóriában kapnak díjat a szakkörök (Legnagyobb tudományos érték, Legérthetőbb bemutató, Leglelkesebb munka, Legsokoldalúbb szakkör, Legalaposabb magyarázat, Legátfogóbb témák, Leginkább gyakorlatias munka), és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége egy különdíjat is átad.

A TUDÁS projekt a kampányban résztvevők közül 150 diák és tanár számára biztosítja az ellátást és az útiköltséget, de a rendezvény látogatása minden érdeklődő számára ingyenes. A szervezők mintegy 500 fő részvételére számítanak.

A szakkörök bemutatói mellett elsősorban tanároknak szóló műhelyeken, konkrét bemutató eszközök vagy kísérletek nyomán ismerkedhetnek meg a résztvevők azzal, hogy hogyan lehet egy-egy jelenséget akár az iskolában is, látványosan és több szempontból bemutatni, vagy hogy hogyan lehet érdekfeszítően, a tanulókat mozgósítva a legnehezebb témákat is feldolgozni.

Az interaktív konferencia formabontó rendezvény: egy rövid bemutató után háromfős szakértői panel szereplői osztják meg gondolataikat, amelybe a közönség szabadon bekapcsolódhat, így valódi párbeszéd alakulhat ki a résztvevők között. A témák között szerepel a motiváció az iskolában és a pályaválasztásban, a tehetség és az érdeklődés szerepe a műszaki-természettudományos területen.

Mire vállalkozik a TUDÁS projekt a tágabb közösség számára?
Azzal, hogy a sokféleség szerepéről nyílt párbeszédet kezdeményez, a TUDÁS projekt az első lépéseket szeretné megtenni az esélyteremtés felé.

A kézzelfogható eredmények közé tartozik a szakkörökön alkalmazható tananyagok gyűjteménye, a kampányban résztvevő tanulók segítése, és a projekt tapasztalatai alapján gyakorlati útmutatók készítése.

Azt reméljük, hogy egyéves munkánk hozzájárul majd a hazai természettudomány oktatás látókörének szélesítéséhez. Mindezek révén, az elkövetkező években szélesedik azon tanulók köre, akik a műszaki-természettudományos pályákat választják.

Mit tekint a TUDÁS projekt sikernek?
Először is azt, ha a szakkörök révén egy olyan tanulási aréna jön létre az iskolákban, amely a tanárok számára módszertani gyakorlóterepként, a tanulók számára pedig a természettudományos megismerés, a kísérletezés, a vizsgálódás és az együttműködés színtereként működik.

Másrészt azt, ha ennek tapasztalatait a résztvevők megosztják egymással, kölcsönösen ösztönözve a közösség tagjait a további fejlődésre.

Harmadrészt pedig azt, ha a befogadó szemlélet kialakításáért partnerségek épülnek ki, és a résztvevők párbeszéde nyomán körvonalazódnak a továbblépést jelentő beavatkozási pontok, amelyekre későbbi projektet építhetünk.

A TUDÁS projekt a King Baudouin Alapítvány támogatásával, az Amgen Alapítvánnyal együttműködésben valósul meg.

Broadeing the horizon of science teaching and learning in Hungary. Supported by a grant from the King Baudouin Foundation US in collaboration with the Amgen Foundation.