Képzések

A képzéseken az RSP résztvevő szervezetei és intézményei az alábbiakban ismertetett tevékenységeket próbálták ki. A tevékenységeket a visszajelzések alapján szükség esetén módosították és a leírást finomították. A tevékenységek leírásában a lehető leginkább tömör megfogalmazásra törekedtek, az értelmezhetőséget és a kipróbálás segítését megtartva.

Az egyes tevékenységek egy részét nemcsak tanárszakos hallgatókkal, de - az életkori sajátosságoknak és a csoporttagok egyéb jellemzőinek a tükrében, mgefelelően adaptálva - tanulócsoportokkal is el lehet végezni, ezáltal a fenntarthatóságra nevelés egyes témáinak tanítását segítve.

A tevékenységek alkalmasak tanár-továbbképzések kidolgozására is.

A tevékenységek többsége a szakirodalomban is leírt tevékenységek adaptációja.