Rohan az idő: homokóra-verseny

Biztos éreztétek már, hogy néha olyan gyorsan telik az idő, máskor meg alig cammog. De hogyan lehetne megmérni az időt? Ebben a tevékenységben egyszerű eszközök felhasználásával magatok is megmérhetitek az idő múlását. 1. tevékenység: Készítsétek el a homokórát! Fúrjatok egy lyukat az árral a flakon csavaros kupakjába. Törrekedjetek arra, hogy az összes homokóra számára készített lyuk közelítőleg azonos méretű legyen. Töltsetek semolinát abba a flakonba, amelyhez a lyukas kupak tartozik (különböző flakonokba különböző mennyiségű semolinát töltsetek). Csavarjátok rá a flakonra a kilyukasztott kupakot. Fordítsátok fejjel lefelé a másik flakont és a nyakuknál illesszétek össze, majd a ragasztószalaggal rögzítsétek egymáshoz a flakonokat. És máris elkészült a homokóra. 2. tevékenység: Hasonlítsátok össze három homokóra esetében az anyag lefolyásához szükséges időt! (Négyfős) csoportokban dolgozzatok és a három műanyag flakon homokórába különböző mennyiségű semolinát töltsetek. A flakonokat különböző színekkel jelöljétek meg: legyen piros a legüresebb, kék a közepes és fekete a leginkább tele flakon jelzése. Osszátok fel a feladatokat egymás között, pl. legyen aki a flakonokat tölti, legyen aki jegyzetel. Ezután fordítsátok meg a homokórákat, majd állítsátok sorba aszerint, hogy milyen gyorsan folyt le a semolina. Ismételjék meg a kísérletet háromszor, és a flakonokat mindig más fordítsa meg. Beszéljétek meg: mi lehet az oka annak, hogy nem minden esetben a piros jelzésű homokóra lett az első? Határozzátok el, hogy mindig ugyanolyan módszert használtok a homokórák összehasonlítására. Egyforma-e minden esetben a homokórák sorrendje? Miért igen/ vagy miért nem? 3. tevékenység: Mit gondoltok, hogyan tudjátok beállítani azt, hogy mennyi idő alatt járjon le a homokóra? Most előre megkapjátok, hogy milyen sorrendben kell majd ‘lejárni’ a homokóráknak (például: piros, kék, végül fekete). Ezért az a feladatotok, hogy úgy töltsétek meg a flakonokat, hogy az előírt eredményt kapjátok. Figyeljétek meg és írjátok fel az eredményt. 4. tevékenység: Becsüljétek meg, hogy milyen sorrendben fognak ‘lejárni’ a homokórák a semolina mennyiségének függvényében! A megadott semolina mennyiségeket töltsétek az adott színű flakonba, és az eddigi tapasztalatok alapján becsüljétek meg, hogy melyik homokóra fog a leggyorsabban lejárni. Ezt jegyezzétek fel, majd végezzétek a vizsgálatot, és rögzítsétek az eredményeket a táblázatban. Hasonlítsátok össze a kapott eredményeket az előzetesen vártakkal! 5. tevékenység: Rendezzétek sorba a homokórákat úgy, hogy páronként hasonlítjátok össze őket. A 3 homokórában nagyjából ugyannyi semolina van. Egyszerre két homokórát tudtok megfordítani. Rakjátok sorrendbe a homokórákat a leggyorsabbtól a leglassabb felé haladva.

A tanulók a tevékenység elvégzése megismerkednek olyan fogalmakkal, mint ‘lassabb’, ‘gyorsabb’, ‘ugyanannyi ideig tart’ és megfigyelhetik, hogy milyen kapcsolat áll fenn a homokórában lepergő homok (vagy ebben az esetben a semolina liszt) mennyisége és a lefolyáshoz szükséges időtartam között.

A tevékenység az alábbi linken érhető el:

http://www.scienceinschool.org/hu/2009/issue11/pollen