Miért emelkedik meg a víz szintje?

A tudománytörténet művelői körében általánosan elfogadott, hogy egy jelenség vagy esemény nemcsak egy(féle) módon magyarázható. A kérdés ezentúl az, hogy miként válasszuk ki, az előismeretek és az elérhető adatokra alapozva, a legjobb magyarázatot. Egy tudományos megállapítás megfogalmazása számos esetben magában foglalja a jelenségeket magyarázó elméletek közül történő választási folyamatot is. A természettudományos tantárgyak óráin a diákokat gyakran arra „kárhoztatjuk”, hogy a középiskolai tudományos elképzelések szerint válasszanak, félretéve vagy figyelmen kívül hagyva az alternatív lehetőségeket. Azért, hogy az alternatív magyarázatok közti választás problémáját bemutassuk, egy, az égéssel kapcsolatos laboratóriumi kísérlet elvégzését ajánljuk. A kísérlet elvégzése során elemezni lehet, hogy mi történik egy csészényi vízben álló égő gyertyával, ha egy üveglombikot borítunk rá. A feladat érettségire készülő diákok számára is tanulságos lehet, amellett, hogy a kémia iránt kevésbé érdeklődő diákok számára tanórán is meg lehet valósítani. A feladat elvégzését részletes tanulói feladlap és tanári segédlet támogatja.

A feladat elvégzésével a tanulók arra keresik a választ, hogy miért emelkedik meg a víz szintje a lombikban, ha egy tál vízben álló égő gyertyára ráborítjuk. A „gyertya kísérlet”, mint a levegő összetételének tapasztalati úton történő meghatározásának módszereként kerül bemutatásra.