Mesés repülés a kockásfülű nyúllal

A gyerekek ismerjék meg közvetlen tapasztalás által a repülés számukra megismerhető, érthető jelenségeit.
Kíváncsivá váljanak, kíváncsiságuk találjon kielégítésre. Magyarázat kereséssel a problémamegoldó gondolkodásuk fejlődjék.

A 3x45 perces foglalkozások alkalmával  lehetőség nyílik számos kompetencia és képesség, kézség fejlesztésére:

- anyanyelvi kompetencia: egyéni vélemények, tapasztalatok, értelmezések, érvelések, cáfolatok, szókincsbővítés.
- szociális kompetencia: nyitottság a társak felé, együttműködésre, csapatmunkára nevelés.
- matematika kompetencia: a négyzetrács színezése kihagyhatatlan a folyamatból, mivel a síkháló színezése a   gráfok, a koordinációs rendszerek, különböző matematikai ismétlődő sorok alapozását biztosítja, ezekhez szükséges kompetenciákat fejleszt.
- személyes kompetencia: rendszerességre, pontosságra és fegyelmezett munkára nevelés.
- érzelmi nevelés
- kognitív kompetencia: a kreatív gondolkodás fejlesztése; információk, adatok rendszerezése; az előzetes tudás és tapasztalás mozgósítása
- megfigyelő, összehasonlító képesség fejlesztése.
- természettudományos, gondolkodás fejlesztése az életkornak megfelelően.

A tanyanyagot a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola és a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1. a természettudományos tagozatú osztályai számára Müller Mónika készítette.