„Fényes vizek varázsa” –fénnyel kapcsolatos vizsgálatok és tevékenységek

A tanulók élményalapú tanuláson, felfedeztető tanulással jöjjenek rá a törvényszerűségekre és játszva sajátítsák el a tananyagot. Előkészítse ez a játékos, felfedeztető tanulás a későbbi fizikai tanulmányait a fény témakörében.
Kibővíteni és összekapcsolni a fényről eddig is meglévő ismereteinket, összefoglalni és rendszerezni a tulajdonságokat mindennapi példákat bevonva. A 3x45 perces foglalkozásokon a tanulók optikai csalódásokkal,
az árnyékkal és a  fényvisszaverődéssel foglalkoznak.

A tanyanyag számos koncetnrációs lehetőséget bizotsít, pl. anyanyelvi nevelés (kommunikáció, az érvelés – bizonyítás – cáfolás szakaszban, a mese dramatizálása során a lényeg kiemelésnél, szókincsfejlesztés), rajz, technika (napóra, periszkóp, madár kalitkában készítése), ének-zene (zenehallgatása növény gyors növekedése alatt) és matematika (szemünk felbontóképességének vizsgálatakor arányosság számítása, milyen messziről nem látjuk különállónak a két szemet).

A tananyagot a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. a természettudományos tagozatú osztályai számára dr. Holeczné Morvai Ildikó készíette.