Beteg a macim

A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük megóvása érdekében. Ismerjék fel, hogy milyen összefüggés van a viselkedésük és az egészségi állapotuk között. A gyerekek ismerjék fel, hogy ők mit tehetnek az egészségük megőrzéséért, a balesetmentes hétköznapokért. A 3x 45 perces fogalalkozásokon a tanulók személyes kompetenciája ( ismeretszerző képesség, önismeret, önértékelés, kreativitás, fantázia, képzelet fejlesztése, beszédfejlesztés),
kognitív kompetenciája (megfigyelés, összefüggések megértése, információk, adatok megszerzése, rendszerezése, értelmezése, megfigyelőképesség, problémamegoldás) és szociális kompetenciája (együttműködés, egymásra figyelés, egymáshoz való alkalmazkodás fejlesztése) is fejlődik.

A tananyagot a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
1. a természettudományos irányultságú osztálya számára Müller Mónika készítette.

beteg_a_macim.pdf (302.33 KB)