H. Tóth István, CSc

Név
H. Tóth István, CSc
Munkahely
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

A neveléstudomány kandidátus, alkalmazott nyelvész vagyok.

A Kecskeméti Tanítóképző Főiskola nyelvész docense és főigazgató-helyettese (1990–96), az Ungvári Állami Egyetem kutatói ösztöndíjas vendégtanára (1994), majd a moszkvai Lomonoszov Egyetem docense, lektora (1996–2005), továbbá a prágai Károly Egyetem docense, vendégtanára (2006–10), ezután a Balassi Intézet nyelvtanára (2010–13) voltam. Ez idő tájt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója vagyok Vácott.

Az egyetemi doktori (1991) és a kandidátusi (1997) kutatásaim óta olvasáspedagógiai, alkalmazott nyelvészeti, valamint stilisztikai kérdésekkel foglalkozom. A poétikai szövegművek tanulói megértését elemzem ez idő szerint is; kutatásaimban arra keresem a választ, hogy milyen színvonalon értik, egyáltalán: megértik-e az 1–8. évfolyamos olvasók a szépirodalmi alkotásokat?