EMLÉKEZÉS NAGYNÉ HORVÁTH EMÍLIÁRA

2021. novemberében váratlanul elvesztettük kedves munkatársunkat, Nagyné Horváth Emília tanárnőt. 

HONNAN JÖTT?  Emi, egy kicsi Bakony környéki faluból jött, többször büszkén említette, hogy ő valódi, első generációs értelmiségi. 1975-ben szerzett az ELTE-n biológia-kémia szakos diplomát. Az egyetem elvégzése után kisebb kitérőtől eltekintve az intézmény fennállása óta 30 évet tanított a budapesti X. kerületi Bem József Általános Iskolában. 

EMI, A PEDAGÓGUS: Szaktanári munkájában mindig igen aktív volt, példamutatóan és önzetlenül dolgozott a szorosan vett tanrenden kívül is. Nem véletlen, hogy diákjai tucatnyi helyezést értek el országos versenyeken (Hermann Ottó, Kaán Károly, Csapody Vera versenyek). Jelentős szerepet vállalt országos és regionális iskolai szakmai programok szervezésében. Kiemelendő volt a környezettudatos szemléletmód elterjesztése érdekében kifejtett tevékenysége (pl. „Ötletzsák” modell kidolgozása). Több tankönyv és szakmai kiadvány szerzője (pl. az Ökológiai kultúra – Ökológiai nevelés sorozatban). Számos ismeretterjesztő publikációt is írt (Élet és Tudomány, Természet Világa) és sok ismeretterjesztő előadást (pl. Balatoni Téli esték) tartott pályafutása során. Országos egészségtan oktatási szakértő volt. 

EMI, AZ EGÉSZSÉGNEVELŐ: Nagyné Horváth Emília, Emi 2012-től az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság és Alapítvány alapító tagja volt. Rendkívüli energiával vett részt az EDUVITAL munkájában, többek között annak, MTA által támogatott TANTUdSZ programjában. Itt a folyadékfogyasztás tematikus csoportban dolgozott és nevelt több tucat fiatalt. Társszerzője volt az Egészségfejlesztés és nevelés c. könyv iskolai egészségfejlesztési foglalkozások forgatókönyveit tartalmazó un. receptgyűjteményének, amit többen ezen kiadvány leghasznosabb részének tartanak.

EMI, AZ ELISMERT PEDAGÓGUS: Számtalan díjjal jutalmazták szakmai munkáját.

  • A Magyar Kémiaoktatásért Díj 2000
  • „Az ökológiai kultúra terjesztéséért” Juhász Nagy Pál emlékérem 2001 
  • Biológia tanári munkáért Gorka Sándor emlékérem 2005
  • Kémia tanári munkásságért Kajtár Márton Díj 2010
  • Pro Natura Emlékplakett 2014
  • Rátz Tanár Úr Életműdíj (biológia) Korábbi diákjai és a Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesülete (Vida Gábor akadémikus aláírásával) meleg hangú levélben támogatták a Rátz Tanár Úr Életműdíjra benyújtott pályázatát.  A nagy presztízsű díjat 2015-ben nyerte el.

EMI, A KOLLÉGA: Emi páratlan munkabírással és odaadó lelkességgel végezte munkáját. Csöndes, kedves személyisége a kollektíva egyik legszeretetre méltóbb tagjává tette.

Idézünk egy nyilatkozatából, amiben az EDUVITAL tevékenységéről beszélt:

„A testi-lelki egészség meghatározza életünk minőségét. Ez a továbbképzés végigveszi azokat a területeket amelyek újabb ismeretekkel és módszerekkel felvértezve segítenek abban, hogy saját és tanítványaink életében is pozitív hatást érjünk el.” 

„Ha a nyelvtan, algebra törvényekre épít, az egészségtan „komplexumok”-ra.” (Németh László) 

 

Kedves Emi, szívünkben élsz tovább, Isten nyugosztaljon!

 

Munkatársai és barátai