Kontra György Innovációs Ösztöndíjasok 2010-ben

A határon innen és a határon túlról érkezett színvonalas pályamunkák közül a Magyar Innovációs Szövetség és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége által felkért zsűri 2010-ben az alábbi pályázókat részesítette Kontra György Innovációs Ösztöndíjban:

József Éva

biológia-kémia szakos tanár

Bolyai Farkas Elméleti Lícem, Marosvásárhely

Kerényi Zoltán

biológia-kémia szakos tanár

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő

Halász László

biológia-kémia-környezetvédelem szakos tanár

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma

A díjakat a Kutató Tanárok Országos Szöveetségének Másoktól tanulunk konferenciáján, 2010. május 22-én adták át.

A Magyar Innovációs Alapítvány különdíjában részesültek:

Bárány Zsolt Béla

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Debrecen

Farkas Attila

Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakközép és Szakképző Iskola, Szombathely

Kallós Béla

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Nyíregyháza

 A díjazottaknak Monszpart Zsolt, a MISZ általános elnökhelyettese nyújtotta át az okleveleket. A díjátadás alkalmából tartott beszédében kiemelte a jelenlegi oktatási rendszer hibáit, például a túlzott versenyre és önzésre nevelést, a csapatmunka képességének hiányát, valamint megköszönte a tanárok áldozatkész, megfeszített munkáját, helytállását és kiemelkedő teljesítményét. A középiskolai évek alatt a legfogékonyabbak a diákok a jó példákra, helyes erkölcsi értékrendre, innovatív gondolkodásra, melyet szintén a hivatásuknak élő, jó tanárok mutathatnak meg és adhatnak tovább a fiataloknak.

Minden díjazottnak szeretettl gratulálunk, további munkájukhoz jó egészséget, érdeklődő növendékeket és sok sikert kívánunk!