Címlap
Címlap

Felfedeztető tanuláshoz (IBL) valamint felelős kutatás és innovációhoz (RRI) kapcsolódó tananyagok

 

ARK OF INQUIRY:

KREATÍV TUDÁS - KÍSÉRLETES VILÁG - ÖRÖMTELI TANULÁS

Mennyire cukros az édes élet?

Nyári melegben különösen jó érzés elkortyolni egy-egy pohár hideg üdítőt. Ugyanakkor számos felmérés tanúsága szerint – különösen fiatal korban – nemcsak az elhízásért, de a kettes típusú cukorbetegségért is (a mozgásszegény életmód mellett) elsősorban a túlzott üdítőfogyasztás tehető felelőssé. A mértéktelenül fogyasztott üdítőitalok emellett számos más betegség kialakulásához járulnak hozzá: ilyen például a fogszuvasodás vagy a csontritkulás.

CSI - Helyszínelők a középkorban

2009. november 5-én régészek azzal a szándékkal ásták ki prágai sírhelyéből Tycho Brahe (1546-1601) testét, hogy tisztázzák a híres dán csillagász halálának okát. Feltételezések szerint ugyanis higanymérgezés végzett a tudóssal. A kutatók remélik, hogy a modern diagnosztikai eszközök tisztázzák Brahe kórtörténetét. A halál valódi okát csontjai, haja és ruházata maradványainak elemzésével szeretnék megtudni.

Hull a pelyhes fehér hó

A hópelyhek különleges formái valószínűleg már az ősidőktől fogva rabul ejtették az embert. Meglepő, de még a hóval kapcsolatban is folyamatosan derülnek ki tudományos újdonságok. Tudjuk, hogy a hókristályok voltaképpen általában hat szimmetrikus ággal rendelkező jégkristályok, amelyek a levegőben kicsapódó vízpárából jönnek létre, rendszerint por vagy más idegen anyag körül. Azt is tudjuk, hogy tipikus méretük a mikroszkopikustól a pár milliméteres átmérőig terjed.

Zöldítsd a gondolkodásod! –környezettudatosság nagyobbaknál

Fő célkitűzéseink közé tartozik a környezettudatos szemléletre való nevelés, azok eszközeinek és lehetőségeinek feltárása a gyerekek előtt, valamint gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit bemutatni. Bemutatjuk a veszélyeit annak, ha Földön nem változtatja meg az emberiség az életmódját. . A modul végére, kell, hogy legyen alternatívája arra, hogyan segítheti környezettudatos életre nevelni önmagát, iskolatársait, szüleit. Milyen lehetőségei vannak az iskolában, otthon, és a természeti környezetben.

Tantárgyi kapcsolatok, koncentrálási lehetőségek:

Te hogyan tudsz segíteni?- elsősegélynyújtás egy kiránduláson

A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük megóvása érdekében. Tanulják meg, hogy milyen összefüggés van a viselkedésük és az egészségi állapotuk között. A gyerekek tudják, hogy ők mit tehetnek az egészségük megőrzéséért, a balesetmentes hétköznapokért. Ismerjék meg a régi és az új orvosi műszereket.

A 3x45 perces foglalkozásokon lehetőség nyílik, hogy az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteket változatos munkaformák során ismerkedjenek meg a tanulók:

Szelektálj!-környezettudatosság a legkisebbeknél

Fő célkitűzéseink közé tartozik a környezettudatos szemléletre való nevelés. Rendszerszemléletű gondolkodásmód, célzatos és következetes kialakítása, mely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élő ember és az általa létrehozott technikai környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét. A gyerekek ismerjék fel, hogy ők is felelősek a természet jövőjéért.

A 3x45 perces foglalkozások alaklamával számos képesség és kompetencia kerül fejlesztésre:

„Mobilságok”-mobilkommunikáció nagyobbaknak

A modern kommunikációs eszközökkel kapcsolatos tudás fejlesztése, a kreativitás fejlesztése kritikus gondolkodás formálása. Cél kibővíteni és összekapcsolni a mobiltelefonokról eddig is meglévő ismereteiket, összefoglalni és rendszerezni a telefon hasznos felhasználási területeit, az alkalmazásokat mindennapi példákat bevonva. Az okos telefonok elterjedésének vannak pozítiv és negatív következményei is. Ezek az eszközök kis számítógépként működnek, hasznosak lehetnek a gyerekek számára, ha jól használják azokat, és kihasználják a mobilok adta lehetőségeket.

Mire jó a mobilom? – mobilkommunikáció a legkisebbeknek


A mobiltelefonról eddig is meglévő ismereteik kibővítése, a felhasználási területek összefoglalása és rendszerezése, helyes telefonálási szokás, mobil-illem kialakítása. A kreativitás fejlesztése, a kritikus gondolkodás formálása.

A foglalkozások a következő problémákra, jelenségekre igyekszik megoldási, feldolgozási javaslatot adni.

1. foglalkozás: Mire jó a mobilom

Mesés repülés a kockásfülű nyúllal

A gyerekek ismerjék meg közvetlen tapasztalás által a repülés számukra megismerhető, érthető jelenségeit.
Kíváncsivá váljanak, kíváncsiságuk találjon kielégítésre. Magyarázat kereséssel a problémamegoldó gondolkodásuk fejlődjék.

A 3x45 perces foglalkozások alkalmával  lehetőség nyílik számos kompetencia és képesség, kézség fejlesztésére:

Közlekedj okosan!

Célunk, hogy a tanulók az önmaguk és mások számára biztonságos gyalogos- és kerékpárral történő közlekedésre képessé váljanak, kialakuljanak a vészhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák, ezzel növelve a személyes biztonságot is.

// impresszum // kapcsolat