Címlap
Címlap

A Pályára állítunk! sorozat negyedik webináriumi előadása: 2018. november 29-én

A Pályára állítunk! webináriumi sorozat részeként Dr. Jarosievitz Beáta előadására kerül sor 2018. november 29-én csütörtökön, délután 18.00 kezdettel. Az előadás 30 perces lesz, a végén lehetőség van kérdezni az előadótól, vagy megvitatni a hallottakat.

A webináriumot az alábbi linken lehet megtekinteni:
https://www.anymeeting.com/068-461-596

A link 2018. november 29-én csütörtökön 17.45-től lesz aktív.

Az előadó:

Dr. Jarosievitz Beáta  fizikus, fizika-informatika szakos középiskolai mesterpedagógus tanár tartja, aki több mint 10 éve a felsőoktatásban, valamint több mint 23 éve a közoktatásban is dolgozik. Fizikusi pályáját az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében kezdte, majd 1996-ban egyetemi doktori fokozatát a Kiterjedt források gamma-spektrometriája környezeti minták analízisére kutatásáért kapta, nukleáris technika szaktudományból. 2005-ben summa cum laude minősítéssel védte meg PhD dolgozatát az ELTE-en. A PhD fokozat megszerzése után is tovább folytatta tudományos, kutatási-oktatási és fejlesztési tevékenységét, egyre több diákot sikerült motiválnia a kutatómunkába való bekapcsolódásra, a tehetséggondozásban való részvételre. A tanárnő 4 tanéven keresztül is elnyerte az Útravaló Ösztöndíjprogram–Út a tudományért támogatását, amelynek segítségével diák kutatócsoportjaival, az alábbi témákkal foglalkozott: Az IKT alkalmazása az interdiszciplináris oktatásban és a kutatásban- Szomatoinfra diagnosztikai rendszer alkalmazása, Humáninfra-képalkotás, Radioaktív izotópok inkorporációjának átfogó vizsgálata, Környezeti minták radioaktivitásának vizsgálata. Tanítványai többször is igen sikeresen képviselték hazánkat a különféle nemzetközi természettudományos versenyeken. 2006-2015 között az ELFT megbízásából, sikeresen megszervezte a világ legnagyobb részecskefizikai kutatóintézetének, a CERN, látogatását. A tanárnő számos díjjal, és mintegy 120 tudományos közleménnyel rendelkezik.

Az előadás címe:

A közoktatásban is adaptálható, kipróbált, innovatív IKT lehetőségek saját eszközök (BYOD) használatával a felsőoktatásban, fizikából

Az előadás rövid összegzése:
"Előadásomban az általam kipróbált jó gyakorlatokat tervezem bemutatni. 

Saját eszközökkel

  • hatékonyabb-e a fizika oktatása,
  • lehet-e kísérleteket végezni,
  • érdekesebbnek, izgalmasabbnak tartják–e a hallgatók a fizikát?

Feltételezem, hogy a mobil eszközök, és IKT lehetőségek használatával:

  • minden bizonnyal a fizika oktatása eredményesebb lesz
  • a kísérleti csoportban résztvevő hallgatók jobb eredményt érnek el
  • a hallgatók sokkal motiváltabbak lesznek, megszeretik a fizikát.

A munkahipotézis vizsgálata érdekében a hagyományos módszerekkel tartott előadásaimat a Harvard professzora, Eric Mazur által kidolgozott interaktív tanítási módszerrel „Peer instruction method” (Mazur, 1997), tanári bemutató kísérletekkel, konkrét mérésekkel, kooperációt igénylő interaktív tevékenységekkel, tükrözött osztályterem modell alkalmazásával (flipped classroom) egészítettem ki."

A Pályára állítunk! webináriumi sorozat a Kutató Tanárok Országos Szövetségének gondozásában, az EFOP-3.4.4. pályázat részeként valósul meg. Az  "A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen" című EFOP-3.4.4-16-2017-00002  projekt célja a középiskolások matematikai, műszaki és természettudományos területekre történő pályaorientációs felkészítése. A webináriumi sorozatban 2017 decembere és 2020 márciusa között, 10 alkalommal (negyedévente egyszer) kerül sor webináriumi előadásokra.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Pályára állítunk! sorozat negyedik webináriumi előadása: 2018. november 29-én
// impresszum // kapcsolat