Címlap
Címlap

CoDeS konferencia Győrben: társszervező a KUTOSZ

2012 szeptemberében a magyar résztvevők szervezték a CoDeS multilaterális hálózat második munkakonferenciáját Győrben.  A CoDeS (angolul: Collaboration of schools and communities for sustainable development) azaz Iskolák és közösségek együttműködése a fenntartható fejlődésért olyan projekt, amely számos szektor szereplőinek közös munkájaként az iskoláknak, az önkormányzatoknak és különböző helyi közösségi szereplőknek kíván segítséget nyújtani.

A projekt alapgondolata, hogy a fenntartható fejlődés támogatása túlmutat egyszerű ismeretátadáson, és leginkább közös cselekvési programokon keresztül valósítható meg. Ezek egyik legfőbb ismérve, hogy a helyi közösség tagjait érintő problémák megoldását célozzák és számos szereplő bevonásával valósulnak meg, kölcsönös tanulási lehetőséget kínálva minden résztvevő számára.
A tanácskozás apropója egy olyan nemzetközi együttműködés, amely az Európai Unió Élethosszig Tanulás Programjának Comenius Multilaterális Hálózatok keretében valósul meg. A konzorciumot alkotó országok: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dél-Korea, Finnország, Görögország, Hollandia, Magyarország, Malajzia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Szlovénia. A partnerek a fenntarthatóság pedagógiájával foglalkozó nemzetközi esernyőszervezet, az Environmental and School Initiatives (ENSI) kezdeményezésére vállalkoztak küldetésük teljesítésére.
A győri munkakonferencia a partnerek második találkozója, ahol az eddig végzett munka értékelése mellett a következő két év feladatait beszélik meg. Győr azért fontos helyszín a projekt számára, mert az egyik mintaprogram (úgynevezett jó gyakorlat) a Hild József Építőipari Szakközépiskola népi építészeti táborainak rendszere, emellett a Dr. Szigeti Cecília
által vezetett ökológiai lábnyom-felmérés is szerepel az esettanulmányok között. Ilyen módon Győr városának oktatási projektekben illetve a fenntarthatósággal kapcsolatban vállalt szerepét a projekt minta értékűnek tekinti.
A projekt magyar résztvevői (így a Kutató Tanárok Országos Szövetsége mellett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezeti Kommunikációs Munkacsoportja) büszkék arra, hogy hazánk különösen sokrétű, egyedi és mégis adaptálható esettanulmányokkal szerepel a nemzetközi jó gyakorlat gyűjteményben. Ezeket Bécsben, az Osztrák Kulturális és Oktatási Minisztérium által 2012 májusában megrendezett konferencián nagy sikerrel mutatták be: a rendezvényen Józsa Tamás igazgató és Bodányi Anett, az iskola tanulója aktívan részt vettek a Hild-táborokat ismertető műhelymunkán.
Mivel a CoDeS részvevői maguk is vallják, hogy a közös munkálkodás során találhatók meg a leghatékonyabb tanulási arénák, ezért a győri munkakonferencia alkalmával időt szánnak arra is, hogy a városból jövő eseteket mélyebben megismerjék, és szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki.
A CoDeS projekt kutatásainak egyik célja azt felderíteni, mitől válik hosszú távon működőképessé egy-egy iskola és a helyi közösség illetve önkormányzat együttműködése, vagyis mi a partnerség fenntarthatóságának titka. Vizsgálataik során azokra a kollaboratív folyamatokra helyezzük a hangsúlyt, melyeknek célja a fenntarthatóság támogatása, legyen szó annak akár gazdasági, társadalmi vagy környezeti szegmenséről. A CoDeS projektben civil szervezetek (köztük társadalmi, környezeti problémákkal foglalkozók), önkormányzatok, oktatásirányítók (köztük minisztériumok), kutatóintézetek és egyetemek vesznek részt.  Hároméves munkájuk során jó gyakorlatok elemzésén keresztül tárnak fel modelleket, környezeti kommunikációs folyamatokat és sikertényezőket, hasznos eszközöket (beleértve a szociális média szerepét), melyek a kölcsönös tanulást és a programok hosszú távú működőképességét segítik. A kutatások és az eredmények feldolgozása során a résztvevők számos újszerű, innovatív módszert alkalmaznak (például blogokat, melyek közül az egyik éppen a Hild József Építőipari Szakközépiskola tevékenységeit mutatja be).
A CoDeS partnerei munkájukat akkor tekintik sikeresnek, ha kutatásaik, kiadványaik, tevékenységük révén az iskolákban javul a természettudományi kompetenciák fejlesztése valamint a környezeti és társadalmi felelősségtudat kialakítása és az iskola-közösség együttműködési modellek feltárása segíti az ilyen tanulási környezetek tervezését. Másrészt hisznek abban, hogy az együttműködési folyamatok elemzése révén gyakorlati segítség adható az iskola-közösség együttműködések megfelelő támogatásához és így az az iskolai közösségektől (elsősorban a tanulói ötletekből, a tanulók munkájából) az együttműködésbe bevont többi szereplő is profitál: más szóval az oktatási rendszer nemcsak egyfajta pénznyelőként működhet, hanem az iskolákkal közösen végzett munka megtérülő befektetéssé válhat.
Mindezekhez közvetlen segítséget jelentenek a projekt elektronikus platformja, az eseteket bemutató blogok, a tervezett elektronikus könyv illetve a nyomtatott kiadványok által kínált lehetőségek, melyeket a tanácskozás résztvevői éppen Győrben kívánnak tovább formálni.
 
Linkek:
A Hild tevékenységét bemutató blog: http://codeshuhild.wordpress.com/magyarul/
Az ENSI honlapja: http://www.ensi.org/
A Kutató Tanárok Országos Szövetségének honlapja: http://www.kuttanar.hu/
// impresszum // kapcsolat