Címlap
Címlap

Mind the Gap konferencia Budapesten

Implementing Inquiry Based Science Teaching Through Teachers Networks

A természettudományos oktatás válságáról mind többet beszélnek. A változás szüksége egyértelmű. Segítségre azonban számíthatunk, mivel nem kizárólag magyar jelenségről van szó. Fontos azonban, hogy ezt a helyzetet is tanárként, pedagógusként, kutatóként közelítsük meg: azok a lépések, melyekre most van szükség, évekre, évtizedekre meghatározhatják a közép- és felsőfokú oktatás jövőjét. A kulcs, amin évek óta dolgoznak hazai és külföldi kollégák egyaránt, a problémafelvetésen, tapasztalati tanuláson alapuló oktatásban rejlik.
Ezt a nemzetközi összefogást, a különböző tapasztalatok megosztását segítette elő az Implementing Inquiry Based Science Teaching through Teacher Networks konferencia.  A helyszín – a budapesti Novotel Budapest Centrum Hotel eleganciája – is hangsúlyozni kívánta téma fontosságát.
A 2009. október 28-29-i programok fő célja a felkészítés volt, mely által a résztvevők intézményükbe való visszatérésükkor új szemléletmódot közvetíthetnek kollégáiknak. A megértéshez szükséges a fogalom tisztázása. Az angol cím magyar megfelelője leginkább tanulók aktív bevonását célzó természettudomány-oktatásként fogalmazható meg. A motiváció, a lelkesedés felfedezését hivatott elősegíteni: az így szerzett tudás nem pusztán passzív ismerethalmazzá válik, hanem a mindennapok során, problémahelyzetekben is alkalmazható. A paradigmaváltás segítségével új lendületet kaphat a természettudomány-oktatás, pozitív hatást gyakorolva ezzel nemcsak a nemzeteken átívelő kommunikációra, hanem a konkrét probléma megoldására is.
 
Ezt a szemléletváltást maga a program is képviselte: az interaktivitás, a kísérletek dominanciája egyértelműen kiemelte az új módszertani megközelítés természetét. Mindezek teret adtak a résztvevő tanárok tapasztalatcseréjének, elősegítve a jó gyakorlatok megosztását is. Ez azért különösen értékes, mivel Svédország, Norvégia, Dánia, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország mellett olyan Európán kívüli oktatási rendszerekben szerzett tudást is megjelenítettek, mint Új-Zéland, Kína és az Egyesül Államok.
 
A tanári hálózatok kulcsszerepet képviselnek. Fontos, hogy a tanárok túllépjenek ismeretátadó szerepkörükön. Ezáltal a közös tudást és kompetenciákat folyamatosan gyarapító tanulóhálózatokká válhatnak, amiben a tagok kölcsönösen támogathatják egymást azoknak a lépéseknek a felfedezésében, amelyek egy hatékonyabb, sikeresebb tanítást alapoznak meg. A Németországban közel tízezer tanár bevonásával működő SINUS program megismerése közelebb vitte a résztvevőket a hálózati gondolkodáshoz, és számos konkrét példával támasztotta alá az effajta megközelítés jelentőségét.
 
A résztvevők őszinte elismerésüket fejezték ki mind a szakmai programok, mint a szervezés igényességével kapcsolatban.
// impresszum // kapcsolat